Ojczyzna – tematy wokół kwestii polskiej:

 • ocena powstania listopadowego (Kordian),
 • ocena narodu polskiego (Grób Agamemnona),
 • tęsknota emigranta za ojczyzną (Hymn),
 • losy patriotów polskich (Fantazy),
 • misja poety – przywódcy narodu (Testament mój),
 • powrót do słowiańskich źródeł (Król-Duch),
 • poezja tyrtejska, liryki powstańcze.

Złożoność ludzkiej natury:

 • Kordian,
 • Balladyna.

Poezja i jej rola:

 • Kordian (Prolog, wizja poezji – urny narodowej),
 • Testament mój (siła zdolna przemienić ludzi),
 • Grób Agamemnona (budująca prorocze obrazy),
 • Beniowski (refleksje o twórczości własnej – poeta na czele ludu).

Wizje historiozoficzne:

 • Polska jako Winkelried narodów (mesjanizm historyczny) (Kordian),
 • filozofia genezyjska (dzieje narodu jako kolejne etapy doskonalenia się Ducha).

Miłość:

 • do Laury (Kordian) – czysta, młodzieńcza, nieszczęśliwa na przykładzie Wioletty (Kordian) – pozbawiona złudzeń, fałszywa Rozłączenie – liryczny opis sytuacji rozstania.

Szekspiryzm:

 • hamletyzm Kordiana,
 • podobieństwo Balladyny do Makbeta i Snu nocy letniej,
 • podobieństwa w kompozycji dramatów.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Słowacki na maturze

Dokonaj podsumowania twórczości Juliusza Słowackiego, przyporządkowując do tematów odpowiednie utwory.

Jakie były założenia filozofii genezyjskiej Słowackiego?

 

Jakie istotne tematy poruszył Juliusz Słowacki w Grobie Agamemnona?

W jaki sposób Juliusz Słowacki prowadzi w Kordianie polemikę z Adamem Mickiewiczem?

 

Juliusz Słowacki – jak pisać o…