Jak wiadomo, obydwaj twórcy szczególnie za sobą nie przepadali. Mickiewicz, który wiele znaczył wśród polskiej emigracji, nie przyjął młodego rodaka życzliwie. Z kolei Słowacki nie zgadzał się z poglądami starszego kolegi. Poeci „pojedynkowali się”, byli jak „dwa na słońcach swych przeciwnych – Bogi”.

Omówmy Prolog. Trzy osoby pojawiają się kolejno na scenie ze swoimi koncepcjami poezji.

  • Osoba I – wyraża pogląd Mickiewicza – poezję mesjanizmu, poświęcenia wybitnej jednostki, jaką jest poeta, która to koncepcja przynosi w konsekwencji uśpienie biernego narodu.
  • Osoba II – z kolei głosi postulat poezji tyrtejskiej (poglądy części emigrantów). Pozostaje w opozycji do pierwszej teorii, walczy, domaga się aktywności i czynu. Lecz i ta nie jest zwycięska.
  • Osoba III – wyraża najprawdopodobniej pogląd Słowackiego. Jest to mit poezji jako „narodowej urny pamięci”, „kufra”, który przechowa wartości narodowe, by wydobyć je i wykorzystać w sposobnej chwili.

 

Cóż rozgrywa się na szczycie Mont Blanc?

Kordian, umieszczony na szczycie Europy głosi: „jam jest posąg człowieka na posągu świata”. W swoim poetyckim natchnieniu podobny jest do Konrada, podobnie jak tamten, jest w stanie poruszyć kosmos siłą poezji. Lecz wykazuje także słabość, a nawet chwilami komizm takiej postawy. Niezdecydowanie ujawnia się w wahaniu: działać, czy może na przykład rzucić się w „lodowe szczeliny”? Ostatecznie wysuwa propozycję „Winkelrieda”, która choć przypomina mickiewiczowski mesjanizm, stanowczo prezentuje jego realniejszą, bardziej racjonalną wersję.

Szpital wariatów

Doktor o satanicznym wyglądzie prezentuje dwóch wariatów, którzy uosabiają mesjanizm.

  • Pierwszy wariat twierdzi, że jest krzyżem, do którego przybito Chrystusa – to on, nieszczęsne drzewo, poświęcił się, by unosić Zbawiciela.
  • Wariat drugi, na podobieństwo mitologicznego Atlasa, utrzymuje na wzniesionych rękach niebo. Nie może rąk opuścić, bo wówczas niebiosa zwalą się na ziemię i zniszczą ludzkość.

Obaj obłąkani są mesjaszami i święcie wierzą w swoje posłannictwo. Czy zatem mesjanizm, który głosi Mickiewicz, nie jest przypadkiem teorią obłąkanych?

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Juliusz Słowacki – Kordian

Jak oceniasz typ psychologiczny reprezentowany przez Kordiana? Przedstaw dzieje bohatera.

Przedstaw najważniejsze wydarzenia w życiu Kordiana, bohatera dramatu Słowackiego

Ocena powstania listopadowego w Kordianie Słowackiego

Powstanie listopadowe w literaturze romantyzmu

Jakie tematy poruszone w Kordianie Słowackiego uznasz za najważniejsze?

53. Powstanie listopadowe w twórczości polskich romantyków

Kordian – Juliusz Słowacki

Omów cechy dramatu romantycznego na przykładzie Kordiana Słowackiego

Na czym polega tragizm Kordiana?

Sporządź notatkę na temat sporu Mickiewicza ze Słowackim.

Skataloguj utwory, w których Słowacki pisze o sobie i swojej poezji.