Dokonaj podsumowania twórczości Juliusza Słowackiego, przyporządkowując do tematów odpowiednie utwory.

1. Ojczyzna – tematy wokół kwestii polskiej:

 • ocena powstania listopadowego (Kordian)
 • ocena narodu polskiego (Grób Agamemnona)
 • tęsknota emigranta za ojczyzną (Hymn)
 • losy patriotów polskich (Fantazy)
 • misja poety – przywódcy narodu (Testament mój)
 • powrót do słowiańskich źródeł (Król-Duch)

2. Złożoność ludzkiej natury:

3. Poezja i jej rola:

 • Kordian (Prolog, wizja poezji – urny narodowej)
 • Testament mój (siła zdolna przemienić ludzi)
 • Grób Agamemnona (budująca prorocze obrazy)
 • Beniowski (refleksje o twórczości własnej – poeta na czele ludu)

4. Wizje historiozoficzne:

 • Polska jako „Winkelried narodów” (mesjanizm historyczny)
 • filozofia genezyjska (dzieje narodu jako kolejne etapy doskonalenia się ducha)

5. Miłość:

 • Do Laury (Kordian) – czysta, młodzieńcza, nieszczęśliwa
 • na przykładzie Wioletty (Kordian) – pozbawiona złudzeń, fałszywa
 • Rozłączenie – liryczny opis sytuacji rozstania

6. Szekspiryzm:

 • hamletyzm Kordiana
 • analogie do Balladyny i Makbeta
 • podobieństwa w kompozycji dramatów

 

Zobacz:

Juliusz Słowacki – życie i twórczość

Kreacja bohatera romantycznego w twórczości Juliusza Słowackiego.

Dokonaj periodyzacji (podziału na okresy) życia i twórczości Juliusza Słowackiego

Tematy twórczości Słowackiego

 

Wielcy bohaterowie w poezji Juliusza Słowackiego

Poezja Juliusza Słowackiego. Etapy twórczości.

Słowacki na maturze

Motywy twórczoś­ci Juliusza Słowackiego

Słowacki na maturze

Juliusz Słowacki – wiersze do matury

Juliusz Słowacki – biografia

Juliusz Słowacki – portret