Trzej poeci urodzeni na Ukrainie i czerpiący z ukraińskiego folkloru motywy i natchnienie dla swojej poezji.

 • Antoni Malczewski

  Główne dzieło – Maria. Utwór o mezaliansie, tym ciekawszy, że oparty na prawdziwych zdarzeniach. Rzeczywiście zdarzyło się tak, iż polski arystokrata Potocki, rozjuszony na syna, który wziął sobie za żonę zwykłą szlachciankę – kazał ją utopić w stawie. Malczewski zmienił imię dziewczyny z Gertrudy na Marię, w niezwykły sposób odmalował scenę morderstwa (mordercy ukrywają twarze pod karnawałowymi maskami), opisał rozpacz ojca dziewczyny i Wacława – jej ukochanego. Wszystko zaś rozgrywa się na tle stepów tajemniczej, melancholijnej Ukrainy.

 • Józef Bohdan Zaleski

  Twórczość: dumki, ballady, idylliczne wiersze, poemat historiozoficzny Duch od stepu.
  Dziś mało znany, był ceniony za życia, Adam Mickiewicz nazywał go „słowikiem”, a utwory Zaleskiego wyrosłe z ukraińskiego folkloru były bardzo lubiane.

 • Seweryn Goszczyński

  Główne dzieło – Zamek kaniowski, opowiada o rebelii chłopskiej na Ukrainie w 1768 r. Wątek miłosny rozgrywa się wśród scen pełnych okrucieństwa – główny bohater Nebaba ginie wbity na pal, Orlika – jego ukochana – w płomieniach.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c247-inni-tworcy/czym-byla-tzw-szkola-ukrainska

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c247-inni-tworcy/co-oznacza-pojecie-romantyzm-krajowy

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c247-inni-tworcy/scharakteryzuj-nurt-poezji-tyrtejskiej-w-polskim-romantyzmie-krajowym

Romantyzm w Polsce