Dżuma dotknęła Oran, odizolowała mieszkańców miasta od innych ludzi i sprawdziła ich człowieczeństwo – była bowiem wielkim eksperymentem. Jak rozumieć tytuł Dżuma? Wyjaśnień jest kilka:

  • „Dżuma” jako choroba, która zaatakowała Oran.
    Jest to znaczenie realistyczne i organizuje całość wydarzeń w powieści. Lecz jako choroba dżuma oznacza także zarazę, żywioł, który w każdej chwili i nie wiadomo skąd może spaść na społeczność ludzką. To symbol zagrożenia człowieka wobec sił, na które nie ma wpływu.
  • „Dżuma” jako wojna.
    Jest to znaczenie przenośne, a i wojna jest żywiołem nieco innym niż choroba – bo jej sprawcami są ludzie. Lecz jest równie groźna – i jest także godziną próby, wyzwala w ludziach różne zachowania. Z wojną wiążą się ucisk, totalitaryzm – to także odmiany dżumy, wobec których człowiek musi się opowiedzieć.
  • „Dżuma” jako zło tkwiące w człowieku.
    Jest to zaraza, negatywny pierwiastek, który tkwi w każdej jednostce ludzkiej i z którym trzeba się zmagać. To zło ujawnia się często w chwilach zagrożenia takich jak żywioł lub wojna. Poraża, niszczy i rodzi nowe zło – jest zatem tak samo zaraźliwą chorobą jak dżuma. „Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem, nikt na świecie nie jest od niej wolny.”

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Dżuma Alberta Camusa

Zinterpretuj tytuł powieści Camusa pt. Dżuma

Objaśnij pojęcie paraboli na przykładzie Dżumy Alberta Camusa

Doktor Bernard Rieux – bohater Dżumy

Omów kompozycję Dżumy Camusa

Dżuma na maturze

Jakie postawy ludzi wobec żywiołu zaprezentował Albert Camus w Dżumie?

Dżuma – praca domowa