Dżuma jest powieścią-parabolą

  • Oznacza to, że wydarzenia i świat w niej przedstawione są pretekstem do głębszych przemyśleń, do przekazania uniwersalnych prawd o ludzkiej egzystencji.
  • Brak konkretyzacji czasowej sprawia, że powieść nabiera uniwersalnego wymiaru.
  • Narracja w Dżumie jest wymienna – to znaczy, że wydarzenia są przedstawiane przez kilka głosów. Dzięki temu zabiegowi Camus osiąga pewien obiektywizm, ogląd spraw z różnych punktów widzenia. Głównym narratorem jest doktor Rieux, lecz prócz niego mówią też dialogi, które przytacza, a także zapiski Jeana Tarrou.
  • Opisując dzieje zarażonego dżumą Oranu, opisał Camus człowieka – kruchość jego egzystencji i drogi ku obronie swojej ludzkiej godności.
  • Camus był egzystencjalistą, wyraźnie widać to w powieści – dlatego tematem jest człowiek postawiony wobec kosmosu. Nie wobec przyjaznego błękitu, lecz wobec czarnej otchłani kosmicznej – symbolu grozy.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Dżuma Alberta Camusa

Treść Dżumy Alberta Camusa

Dżuma na maturze

Podaj różne znaczenia tytułu powieści Alberta Camusa – Dżuma

 

Doktor Bernard Rieux – bohater Dżumy

Jakie postawy ludzi wobec żywiołu zaprezentował Albert Camus w Dżumie?

 

Skomentuj postawę głównego bohatera Dżumy Alberta Camusa na podstawie przytoczonego fragmentu.

Zaprezentuj postać doktora Rieux – głównego bohatera i narratora Dżumy