Bohaterowie z getta

Mordechaj Anielewicz – przywódca powstania (dlaczego wybrano właśnie jego – bardzo chciał tego, no to go wybraliśmy – opowiada Edelman). Popełnił samobójstwo 8 maja 1843 r. Został ukazany jako miły, przystojny, pełen zapału i woli walki chłopak, zupełnie jednak pozbawiony wielkości, która powinna cechować przywódców. Wspomina o epizodzie, kiedy to Anielewicz pomagał matce w handlu rybami – podmalowywał je czerwoną farbą, by wyglądały na bardziej świeże…

Michał Klepfisz – członek Żydowskiej Organizacji Bojowej, niepozorny, cichy chłopak. Zasłynął bohaterską śmiercią w stylu Winkelrieda – zasłonił sobą karabin maszynowy, by inni mogli przedrzeć się w bezpieczniejsze miejsce i odeprzeć niemiecki atak.

Jurek Winkler – łącznik między walczacymi Żydami a AK. Tuż przed wybuchem powstania został aresztowany i poddany torturom. Nikogo nie wydał. Mówiło się, że wytrzymał aż miesiąc mąk. Edelman jednak prostuje – był to „zaledwie” tydzień. Po powrocie do getta, ze względu na tragiczny stan zdrowia, nie nadawał się do żadnej pracy. To on dał sygnał do zbiorowego samobójstwa, by nie wpaść żywcem w ręce Niemców. Został po nim zeszyt z wierszami, które przytacza Hanna Krall.

Współpracownicy doktora Edelmana

  • Profesor (Jan Moll) – kierownik kliniki w Łodzi; zdobył bogate doświadczenie, operując rannych powstańców. Dokonał wielu nowatorskich zabiegów.
  • Elżbieta Chętkowska, Zofia Wrób­lówna, Aga Żuchowska

Pacjenci doktora Edelmana

  • pani Bubnerowa – zmieniono kierunek krwi w jej sercu;
  • Rudny – majster, któremu jako pierwszemu przeszczepiono żyłę z nogi do serca;
  • Rzewuski – prezes Automobilklubu, którego operowano już w trakcie zawału.

 

Zobacz:

Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem

Zdążyć przed Panem Bogiem na maturze

Godność jako jedna z kluczowych ludzkich wartości. Analizując i interpretując fragment utworu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem, odpowiedz na pytanie, dlaczego według Marka Edelmana należy nie dać się wepchnąć na beczkę?

Zdążyć przed Panem Bogiem – praca domowa

Jakie przesłanie, jaką problematykę spotyka czytelnik w Zdążyć przed Panem Bogiem?

Jaką wizję getta poznajemy z książki Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem?

Różne sposoby pisania o getcie. Porównaj sposób ukształtowania narracji w załączonych fragmentach ­Medalionów Zofii Nałkowskiej i Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall.

Omów kompozycję utworu Hanny Krall Zdążyć przed panem Bogiem

Literatura obozowa na przykładzie Medalionów, Zdążyć przed Panem Bogiem i Opowiadań Tadeusza Borowskiego