Problematyka moralna w twórczości Czesława Miłosza

Czesław Miłosz był przez wielu uznawany za największy autorytet moralny obok Zbigniewa Herberta.
Dość często w jego twórczości pojawiał się temat roli poety i poezji. Znany jest wiersz W Warszawie, pochodzący z wojennego tomiku Ocalenie. Jednym z tematów wiersza jest bolesny rozdźwięk między tragiczną sytuacją a powołaniem sztuki poetyckiej. Aby tworzyć, poetom potrzebne są chwile szczęścia i zachwytu:

Zostawcie
Poetom chwilę radości,
Bo zginie wasz świat

Tematyka moralna i dotycząca roli poezji często łączą się u niego, tak jak w Campo di Fiori i Który skrzywdziłeś… Poeta widzi i pamięta. W odpowiedniej chwili obserwowane czy przezywane zdarzenia odżyją w jego poezji.

W Ars poetica? z tomu Miasto bez imienia czytamy:

Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej,
Która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą.

  • Miłosz dokonał w poezji polskiej rewizji tradycji romantycznej, rewizji romantycznego pojmowania poezji i jej roli (w prozie dokonał tego Witold Gombrowicz).
  • Przeciwstawiał się romantycznemu pojmowaniu roli poety i poezji, ale (paradoksalnie) przywrócił im wysoki status społeczny dzięki swojemu autorytetowi moralnemu i politycznemu.
  • Zawsze nawoływał do aktywności, niepoddawania się, walki aż do końca. W Traktacie moralnym zachęca do wpłynięcia na bieg lawiny, którą można rozumieć jako historię, kształt własnego życia czy narodu.

Uwaga!
W mojej ojczyźnie, do której nie wrócę – pisze Miłosz w wierszu z 1931 roku. Słowa te wydają się prorocze wobec faktu, iż od roku 1951 Miłosz stał się kolejnym polskim poetą-emigrantem (wybrał tę drogę z powodów politycznych). Ale niektórzy badacze inaczej interpretują ten wers – jako czas młodości, dzieciństwa, lat, które przeminą – oto ojczyzna, do której nikt nig­dy nie wraca.

Zobacz:

Jak rozumiesz wiersze Czesława Miłosza pt. Campo di Fiori i W Warszawie?

Czesław Miłosz

Czesław Miłosz – Wiersz na koniec stulecia

Czesław Miłosz – Do polityka (pytania i odpowiedzi)

Czesław Miłosz – matura

Miłosz o etyce i moralności