Wymień i krótko omów najważniejsze ugrupowania poetyckie XX-lecia międzywojennego.

Skamander

Miejsce: Warszawa
Czasopisma: Pro arte et studio, Skamander
Przedstawiciele: Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński (wielka piątka Skamandra)
Główne założenia: bezprogramowość, potoczny język, odrzucenie tematów narodowych, afirmacja życia

Awangarda Krakowska

Miejsce: Kraków
Czasopismo: Zwrotnica
Przedstawiciele: Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jan Brzękowski, Jalu Kurek
Główne założenia: dostosowanie sztuki do cywilizacji; 3 x M, czyli miasto, masa, maszyna; dążenie do maksymalnej skrótowości i kondensacji znaczeń; metafora jako podstawowy chwyt poetycki

Druga Awangarda

Miejsce: Lublin (później Warszawa)
Przedstawiciele: Józef Czechowicz, Zbigniew Bieńkowski, Stanisław ­Piętak
Główne założenia: poetyka skrótu i kondensacji treści, tematyka: wiejska, pejzażowa, oniryczna

Żagary

Miejsce: Wilno
Czasopismo: Żagary
Przedstawiciele: Czesław Miłosz, Teodor Bujnicki, Jerzy Putrament, Jerzy Zagórski
Główne założenia: katastrofizm, czyli przekonanie o kryzysie i końcu świata, symbolizm, wizyjność

Futuryści

Miejsca: Kraków, Warszawa
Czasopismo: Jednodńuwka futurystuw (uwaga!- to poprawna pisownia)
Przedstawiciele: Anatol Stern, Aleksander Wat, Stanisław Młodożeniec, Bruno Jasieński
Główne założenia: eksperymenty formalne, odrzucenie ortografii, odrzucenie reguł składni i logiki, wiara w przyszłość, wzorowanie się na futuryzmie włoskim i radzieckim

Zobacz:

Poezja polskiego dwudziestolecia. Grupy poetyckie.

Klasówka ze skamandrytów

Omów powstanie, skład i genezę nazwy oraz charakter grupy Skamander

Literatura eksperymentu językowego (od futurystów do lingwistów)

Scharakteryzuj twórczość i program polskich futurystów