Grupy poetyckie dwudziestolecia międzywojennego

Skamander

Nazwa od mitologicznej rzeki Skamander, przywołanej przez Stanisława Wyspiańskiego w Akropolis.

Skład:

 • Julian Tuwim
 • Antoni Słonimski
 • Jan Lechoń
 • Jarosław Iwaszkiewicz
 • Kazimierz Wierzyński

Program

 • Postulat bezprogramowości. Poeci Skamandra nie chcą określać wspólnego programu.
 • Ideał młodości, siły twórczej i przyjaźni ma zastąpić manifesty programowe.
 • Skamandryci odrzucają patos i wielkie tematy narodowe, mit twórcy – mesjasza. Głoszą prawo do swobody artystycznej, niechęć do patosu i kult talentu. Poeta niech będzie rzemieślnikiem i uczciwym pracownikiem, a nie „nadludzką istotą”.
 • W poezji dominują nareszcie tematy czysto poetyckie: wiosna, miłość, radość życia.

Futuryści

Nazwa od futurus: przyszłość

Skład grupy warszawskiej

 • Anatol Stern
 • Aleksander Wat

Skład grupy krakowskiej

 • Tytus Czyżewski
 • Bruno Jasieński
 • Stanisław Młodożeniec

Program

 • wiara w przyszłość
 • pogarda dla przeszłości, mitów narodowych
 • fascynacja cywilizacją, osiągnięciami nauki
 • niechęć do tradycyjnych tematów (pejzaż, natura)
 • eksperymenty formalne: odrzucenie ortografii, hasło ,,słów na wolności” – uwolnionych od reguł składni i logiki

Żagary

Nazwa od słowa „żagary” – to nazwa regionalna chrustu na ognisko (Wilno)

Skład

 • Czesław Miłosz
 • Teodor Bujnicki
 • Jerzy Putrament
 • Jerzy Zagórski

Program

 • katastrofizm – przekonanie o końcu i kryzysie istniejącego świata i jego ideologii
 • symboliczno-wizyjne przedstawianie świata w poezji

Awangarda Krakowska

Nazwa od nowatorskiego programu i miejsca działalności.

Skład

 • Tadeusz Peiper
 • Julian Przyboś
 • Jan Brzękowski
 • Adam Ważyk
 • Jalu Kurek

Program

 • sztuka wyrazem cywilizacji
 • tematy wiodące: program,, 3 x M”: miasto, masa, maszyna – jako tematy sztuki
 • dążenie do maksymalnej skrótowości i skondensowania znaczeń
 • hasło ,,najmniej słów”, wiersz ma się składać z samych puent
 • metafora nadrzędnym chwytem poetyckim

Kwadryga (1927–1931)

Nazwa od pisma o tym samym tytule

Skład

 • Stanisław Dobrowolski
 • Władysław Sebyła
 • Lucjan Szenwald
 • Konstanty Ildefons Gałczyński

Program

 • wizja sztuki uspołecznionej
 • temat główny: krytyka rzeczywistości, niesprawiedliwości społecznej
 • prostota formalna w poezji

Druga Awangarda (lubelska)

Nazwa od programu (dziedzictwo Awangardy Krakowskiej) i miejsca działalności.

Skład

 • Józef Czechowicz
 • Stanisław Piętak

Program

 • poetyka skrótu i kondensacji jak w przypadku Awangardy Krakowskiej
 • „Poezja jest muzyką” – hasło Czechowicza
 • materiałem poezji mogą być skojarzenia, sen
 • tematy tradycyjne w poezji: pejzaż, wieś – ukazane na zasadzie marzeń sennych lub skojarzeń

Poeci indywidualiści

Zobacz:

Ugrupowania poetyckie – zestawienie

Poezja Skamandra

Omów powstanie, skład i genezę nazwy oraz charakter grupy Skamander

Czym była Druga Awangarda, kto był jej przedstawicielami i jakie miała założenia?

Wymień i krótko omów najważniejsze ugrupowania poetyckie XX-lecia międzywojennego.

92. Przedstaw nowy program poezji XX-lecia międzywojennego – pierwsza i druga Awangarda oraz Skamander

AWANGARDA

Skamandryci i ich stosunku do roli poezji.