Sprawdź swoją wiedzę z zakresu literatury modernistycznej

1. Patronat filozoficzny epoki modernizmu tworzą: Artur Schopenhauer, Fryderyk Nietzsche, Henryk Bergson. Podane zostały pojęcia określające ich światopogląd. Które z nich przyporządkowano błędnie?

a) Schopenhauer – woluntaryzm
b) Nietzsche – immoralizm
c) Bergson – nihilizm

2. Który z malarzy jest autorem obrazu pt. Impresja, wschód słońca?

a) Jean Renoir
b) Claude Monet
c) Edgar Degas
d) Paul Gauguin

3. Linia o niespokojnym, niepokojącym kształcie, motywy kwiatowe roślinne, kolor zielony to typowe elementy:

a) symbolizmu
b) secesji
c) naturalizmu
d) ekspresjonizmu

4. Wyzwoleniem z nakazów sztuki zaangażowanej, podporządkowaniem określonym regułom, kunsztowną formą odznaczał się:

a) realizm
b) impresjonizm
c) parnasizm
d) symbolizm

5. Krzyk Edvarda Muncha zaliczyć można do malarstwa:

a) naturalistycznego
b) symbolicznego
c) impresjonistycznego
d) historycznego

6. Leon Wyczółkowski, Władysław Podkowiński, Olga Boznańska to malarze:

a) impresjoniści
b) realiści
c) ekspresjoniści
d) symboliści

7. Autorem hasła „sztuka dla sztuki” jest:

a) Stanisław Przybyszewski
b) Artur Górski
c) Zenon Przesmycki
d) Teofil Gautier

8. Naturalizm pojawił się po raz pierwszy w:

a) powieści pozytywistycznej
b) wierszach średniowiecznych
c) sonetach J. Kasprowicza Z chałupy
d) wierszu Ch. Baudelaire’a Padlina

9. Elementy dekadenckiego światopoglądu odnajdujemy w:

a) Kowalu L. Staffa, Deszczu jesiennym L. Staffa, Niewiernym K. Przerwy-Tetmajera
b) Weselu S. Wyspiańskiego, Końcu wieku dziewiętnastego K. Przerwy-Tetmajera, Krzaku dzikiej róży J. Kasprowicza
c) Zmierzchu mistycznym P. Verlaine’a, Przedśpiewie L. Staffa, Statku pijanym A. Rimbauda

10. Sugestywne obrazowanie, stosowanie groteski, ostrej karykatury, kontrastu to elementy poetyki:

a) impresjonistycznej
b) naturalistycznej
c) ekspresjonistycznej
d) realistycznej

11. Dany jest następujący cytat:

Szumiący z dala wśród kamieni
w słońcu się potok skrzy i mieni
w srebronotęczowy sznur.

Ciemnozielony w mgle złocistej
wśród ciszy drzemie uroczystej
głuchy smrekowy las.

Jego charakterystyczne cechy to:

a) poetyka skrótu, kondensacja znaczeń, dominacja podmiotu lirycznego
b) operowanie światłem i kolorem, podporządkowanie świata przedstawionego podmiotowi lirycznemu, połączenie efektów słowa, dźwięku, barwy, zapachu
c) nastrojowość, użycie wyrazów dźwiękonaśladowczych, metafora oparta na elipsie

12. Elementy symboliczne zostały zastosowane w następujących tekstach:

a) Statek pijany A. Rimbauda Krzak dzikiej róży J. Kasprowicza, Dies irae J. Kasprowicza. Deszcz jesienny L. Staffa
b) Lord Jim J. Conrada, Melodia mgieł nocnych K. Przerwy–Tetmajera Padlina Ch. Baudelaire’a
c) Ludzie bezdomni S. Żeromskiego. Chłopi W. Reymonta, Z chałupy J. Kasprowicza

13. Który z podanych utworów spełnia koncepcje dramatu jako „syntezy sztuk”:

a) Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
b) Dzika kaczka Henryka Ibsena
c) Wesele Stanisława Wyspiańskiego

14. Która z osób – dramatu w Weselu Stanisława Wyspiańskiego została źle przyporządkowana swojemu „rozmówcy”?

a) Dziennikarz – Stańczyk
b) Poeta – Rycerz Czarny
c) Dziad – Chochoł
d) Gospodarz – Wernyhora

15. Twórcą „powieści eksperymentalnej” był:

a) Teofil Gautier
b) Emil Zola
c) Joseph Conrad
d) Antoni Czechow

16. Lord Jim Josepha Conrada to powieść:

a) naturalistyczna
b) impresjonistyczna
c) realistyczna
d) ekspresjonistyczna

17. Jaki typ narracji zastosował Joseph Conrad w Lordzie Jimie:

a) narrację wszechwiedzącą
b) narrację wielopiętrową
c) narrację auktorialną

18. O której z powieści Kazimierz Wyka napisał:

„Mitotwórstwo (…) sięgnęło do prastarych i powszechnych w dawnych formach kultury sposobów dostrzegania obecności mitu w otaczającej rzeczywistości oraz tłumaczenia owej rzeczywistości poprzez obecność mitu.

a) o Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego
b) o Chłopach Władysława Reymonta
c) o Weselu Stanisława Wyspiańskiego
d) o Zmierzchu Stefana Żeromskiego

19. Zasady etyczne zaproponowane przez Conrada w Lordzie Jimie możemy nazwać:

a) etyką, która uznaje kompromisy
b) relatywizmem moralnym
c) maksymalizmem etycznym

20. Problem tradycji chrześcijańskiej podejmuje utwór:

a) Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego
b) Dies irae Jana Kasprowicza
c) Chłopi Władysława Reymonta
d) Zapomnienie Stefana Żeromskiego

21. W opisanym przez Władysława Reymonta w Chłopach porządku obrzędowo-liturgicznym zabrakło celowo jednego, ważnego święta. Które to święto?

a) Zielone Światki
b) Boże Ciało
c) Nowy Rok
d) Wigilia

22. Jakich narratorów wprowadził Reymont do powieści Chłopi?

a) tylko narratora wszechwiedzącego
b) narratora wszechwiedzącego, narratora-bohatera
c) narratora wszechwiedzącego, wiejskiego gawędziarza, młodopolskiego stylizatora.

 

Odpowiedzi

1 c, 2b, 3b, 4c, 5b, 6a, 7d, 8b, 9b, 10c, 11 b, 12a, 13c, 14c, 15b, 16b, 17b, 18b, 19c, 20b, 21c, 22c.

Zobacz:

TEST z modernizmu i Młodej Polski

Modernizm – TEST 3

Modernizmu – TEST 4