Horacy

Do Mecenasa (20, II)

Niezwykłe mając i niekruche skrzydła
wzlecę poeta z dwóch natur złożony
w przejrzysty eter nie będę już dłużej
mieszkał na ziemi i wyższy nad zawiść

wzgardzę miastami ja co z ubogiego
rodu wyszedłem a goszczę u ciebie
ja Mecenasie mój drogi nie umrę
nie będę więźniem za wodami Styksu

Tuż tuż chropawa mi skóra golenie
ściska przemieniam się w ptaka o białym
łbie u ramion i zewsząd u palców
jakież mi gładkie wyrastają pióra

Szybszy niż Ikar już oglądam w locie
huczącą w dolę cieśninę Bosforu
Syrty Getulów śpiewający łabędź
hyperborejskie nawiedzam równiny

Mnie pozna Dak i mieszkaniec Kolchidy
Gelon siedzący aż na końcu świata
mnie uzna moje będzie chwytał pieśni
Hiszpan obyty i Gal znad Rodanu

Niechaj nie będzie nenni na zbytecznym
pogrzebie ani szkaradnych narzekań
i żalów zabroń uderzać w lamenty
i niepotrzebnych oszczędź honorów

Przełożył A. Ważyk

 

Wśród środków stylistycznych wymienia się:

 • warstwa leksykalna:
  • neologizmy;
  • deminutiwa (zdrobnienia);
  • augmentatiwa (zgrubienia);
  • archaizmy;
  • prozaizmy
 • tropy:
  • epitet;
  • porównanie;
  • metafora:
  • synekdocha,
  • metonimia,
  • oksymoron (odmiana metafory lub epitetu),
  • animizacja i jej odmiana – personifikacja,
  • symbol, alegoria,
  • peryfraza i jej odmiana – eufemizm,
  • hiperbola
 • warstwa składniowa:
  • inwersja;
  • elipsa;
  • powtórzenie:
  • paralelizm i jego odmiany – anafora,
  • epifora;
  • apostrofa;
  • pytanie retoryczne;
  • antyteza;
  • zdania parenetyczne (wtrącone w nawias)
 • Horacy dowodzi, że nagrodą za jego twórczość będzie nieśmiertelność jego poezji. Tę myśl przewodnią ujął w metaforę przemiany poety w łabędzia i jego lotu nad światem.
 • Wewnętrzne przeciwstawienie, o którym mówi epitet z dwóch natur złożony, wyraża dwoistość jego natury. Śmierci uniknie „cząstka ptasia”, umrze tylko ziemska, ubogiego rodu część poety. Do państwa zmarłych (peryfraza: nie będę więźniem za wodami Styksu) nie podąży dusza poety. Dlaczego? Bo umierający poeta nie umiera, bo staje się czystą poezją, samą poezją, w którą wciela się jego dusza. O tym mówi metafora przemiany: przemieniam się w ptaka o białym łbie u ramion (…).
 • Łabędź poświęcony Apollinowi to symbol poezji. Stąd metafora łabędzia wzmocniona epitetem śpiewający, która oznacza ducha poety, przemienionego w skrzydlatą pieśń, wiecznie żywą poezję.
 • Porównany do Ikara (szybszy niż Ikar), podmiot liryczny przemierza różne krainy – mniej i bardziej znane, mniej i bardziej odległe. W ten sposób przedstawiona zostaje wizja nieograniczonego świata, który będzie zdolny zrozumieć i docenić poezję bohatera utworu. Jego sława nie będzie miała granic i zapewni mu nieśmiertelność.

Uwaga!
Pamiętaj, że użycie określonych tropów ma jakiś cel. Dlatego, interpretując wiersz, nie tylko wymieniaj tropy, ale jednocześnie określaj, czemu służą i co wyrażają.

Zobacz:

Horacy

Horacy na maturze

Exegi monumentum – Horacy

Horacy Do Apollina

Jaką filozofię prezentuje w swojej poezji Horacy?

Na czym polega poezja złotego środka Horacego

Jakie znasz rodzaje liryki horacjańskiej?