Co prawda pierwsza z nich jest dyscypliną naukową w pełnym tego słowa znaczeniu, druga zaś sztuką, ale bardzo często splatają się one ze sobą. Może czytałeś Ucztę albo Obronę Sokratesa Platona? Koniecznie wspomnij o tych utworach, gdyż są one nie tylko genialnymi dziełami filozoficznymi, ale również odznaczają się kunsztowną literacką formą. Za sprawą Platona dialog stał się sposobem prowadzenia dyskursu filozoficznego, a jego szczególną odmianę stanowił dialog sokratyczny. Pochwal się też znajomością Poetyki Arystotelesa, Prób Montaigne’a, Myśli Pascala.

Pamiętaj o walorach literackich dzieł Friedricha Nietzschego.

Wspomnij, że elementy myśli stoickiej zawarte są we Fraszkach i Pieśniach Jana Kochanowskiego, powiedz o dyskusji ze stoikami obecnej w Trenach. Pamiętaj o źródłach platońskich fraszki Do snu.

Utworem ilustrującym pogranicza literatury i filozofii jest też Kandyd Woltera, który stanowi literacką­ dyskusję z filozoficznymi poglądami W. G. Leibniza. Pamiętaj jeszcze o innym oświeceniowym filozofie-pisarzu: Denisie Diderocie i jego dziele Kubuś Fatalista i jego pan.

Nie pomiń też nazwiska Andrzeja Towiańskiego oraz związanego z nim nurtu filozofii mesjanistycznej. Mesjanizm i towianizm omów na przykładzie twórczości Adama Mickiewicza (Dziady cz. III, Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego).

Ponadto pamiętaj o wpływie francuskiego filozofa Auguste Comte’a na pisarzy pozytywistycznych, o filozoficznym zaangażowaniu twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, o egzystencjalizmie prozy Alberta Camusa.

Wspomnij o pracy Romana Ingardena Szkice z filozofii literatury.

 

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c160-renesans/piesni-i-fraszki-jana-kochanowskiego