Temat to bardzo obszerny, bo wielu polskich pisarzy wywodziło się ze wschodnich ziem i o nich pisało.

 • Z XIX-wiecznych powinieneś wymienić następujących twórców i dzieła:
  • Adama Mickiewicza (Pan Tadeusz),
  • Juliusza Słowackiego (liryki),
  • Elizę Orzeszkową (Nad Niemnem),
  • Henryka Sienkiewicza (Ogniem i mieczem, Pan Wołodyjowski),
  • Seweryna Goszczyńskiego (Zamek kaniowski).
 • Wiek XX to przede wszystkim Czesław Miłosz (liryki, Dolina Issy) oraz Tadeusz Konwicki (Kronika wypadków miłosnych).

Sam zdecydujesz, jakie utwory będziesz omawiał, pamiętaj jednak, by przy tekstach XIX-wiecznych podkreślić, że Kresy kreowane w nich były na Arkadię, której mieszkańcy szanują historię (wątek obecny we wszystkich utworach), pracę (Nad Niemnem) i kochają swoją ziemię. Powiedz też o epickich opisach kresowego krajobrazu (III księga Pana Tadeusza, wycieczka Jana i Justyny po Niemnie). Zaznacz, że jest to świat, który skazany został na odejście, przeminięcie – ten wątek obecny jest i w utworach XIX-wiecznych (np. w wierszu Słowackiego: Z pamiętnika Zofii Bobrówny), i w prozie współczesnej (obrazy Wileńszczyzny tuż przed wojenną masakrą w Kronice wypadków miłosnych). Jeśli chcesz mówić o Dolinie Issy, połóż nacisk na spowolniony tok narracji – taki jak życie na Kresach oraz współistnienie wielu kultur i religii (postać księdza, popa i rabina).

 

Facebook aleklasa 2