Przedstaw krótką charakterystykę postaci występujących w Powrocie posła.

Starosta Gadulski – zacofany Sarmata

 • największa wada pieniacza – gadulstwo
 • nie ukrywa, że majątek zdobył w sposób nieuczciwy (tytuł dożywotniego dzierżawcy dóbr królewskich)
 • chciwy – dla pieniędzy ożenił się z kobietą, z którą nic go nie łączy; nie chce dać posagu córce, chciałby mieć syna, który wyręczałby go w pracach gospodarskich
 • nie rozumie potrzeby reform, bo żyje mu się dostatnio i spokojnie; chwali sobie czasy saskie, kiedy żyło mu się jeszcze dostatniej
 • nie interesują go sprawy kraju, ale też nie orientuje się w sytuacji kraju, nie dostrzega zagrożenia
 • nie ma żadnego wykształcenia
 • wciąż się kłóci, zrzędzi, wszystko krytykuje, gburowaty, niegrzeczny, zadufany w sobie

Podkomorzy – Sarmata oświecony

 • majątek zdobył za zasługi dla kraju
 • jego synowie to światli obywatele i patrioci
 • popiera reformy, widzi zagrożenie kraju
 • głośno potępia prywatę
 • swoje poglądy potwierdza czynami – dał wolność swoim poddanym
 • doskonały mąż i ojciec
 • dobry pan i gospodarz
 • przeciwny obcym wzorom i modom, choć nie potępia ich całkowicie – rozumne z nich korzystanie może przynieść pozytywne skutki
 • prawy, dobry, mądry, szlachetny

Starościna Gadulska – żona modna

 • sentymentalna, wiecznie chora i narzekająca dama
 • posługuje się polsko-francuską mieszaniną językową, bezrefleksyjnie naśladuje obce wzory
 • całkowicie obce są jej sprawy kraju, gardzi polską kulturą
 • żyje w świecie fantazji – czytuje romanse i pozuje na bohaterkę tych lektur
 • pretensjonalna, nienaturalna, naiwna, egoistyczna
 • żyje z człowiekiem, za którego została wydana wbrew swej woli, ale sumiennie wykonuje obowiązki żony i matki

Szarmancki – modny kawaler, fircyk

 • cynik i utracjusz – stracił cały majątek, dlatego poszukuje bogatej żony
 • lekceważy sprawy kraju, ojczyste obyczaje
 • dzięki podróżom nabrał towarzyskiej ogłady, jest zalotny i elegancki
 • lubi chwalić się swoimi podbojami miłosnymi
 • głównym jego zajęciem są rozrywki
 • oszust, ale i wielki spryciarz – udaje romantycznego kochanka przed Starościną, by zdobyć jej przychylność
 • próżniak, rozrzutnik

Podkomorzyna – typowa matka Polka

 • dobra żona, cnotliwa kobieta, idealna matka, mądra, roztropna i z poczuciem humoru
  Walery – wzór Polaka patrioty
 • szanuje wpojone mu zasady, interesuje się losami państwa (poseł), dostrzega potrzebę reform
 • prawdziwie kocha Teresę, szanuje jej ojca, choć nie zgadza się z jego poglądami

Teresa – komediowa amantka

 • młoda, śliczna i dobrze wychowana panna
 • nie daje się zwieść, potrafi dostrzec obłudę Szarmanckiego, szczerze kocha Walerego

Zobacz:

Powrót posła – Julian Ursyn Niemcewicz

 

Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza jako komedia polityczna

Komedia polityczna i jej rola w oświeceniu na przykładzie Powrotu posła Juliana Ursyna Niemcewicza.

Czy w Powrocie posła zastosowane są reguły komedii klasycznej?

Scharakteryzuj stronnictwa zaprezentowane w Powrocie posła Juliana Ursyna Niemcewicza.