Tak. Przede wszystkim świadczy o tym zastosowanie reguły trzech jedności:

  • czasu,
  • miejsca (spotkanie rodzinne w zwykłym szlacheckim domu)
  • akcji (prosta, uboga akcja wypełniona głównie przez dialogi).

Kilka słów o Julianie Ursynie Niemcewiczu

Jego piękna (i długa), prawdziwie patriotyczna biografia wkracza w czasy romantyzmu. Urodził się w roku 1758, a zmarł w Paryżu w 1841 r. – a więc w wieku osiemdziesięciu trzech lat. Był absolwentem Szkoły Rycerskiej, gorącym uczestnikiem stronnictwa patriotycznego podczas obradowania Sejmu Wielkiego, a po rozbiorach – emigrantem. Uczestniczył w powstaniu kościuszkowskim, potem wraz z Naczelnikiem siedział w więzieniu, po czym wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, tam zaś ożenił się z Zuzanną Livingston. Nigdy nie zaprzestał działalności na rzecz kraju – nawet w roku 1830, podczas powstania listopadowego, jako człowiek już ponadsiedemdziesięcioletni, podjął się misji poselskiej do Anglii.

Przykłady kwestii poruszonych w Powrocie posła:

  • liberum veto,
  • sukcesja tronu,
  • przymierze z Prusami przeciw Rosji,
  • układ polityczny pomiędzy stanem szlacheckim a chłopskim.

 

Zobacz:

Przedstaw krótką charakterystykę postaci występujących w Powrocie posła

Powrót posła – Julian Ursyn Niemcewicz

Podaj przykład komedii obyczajowej

Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza jako komedia polityczna

Scharakteryzuj stronnictwa zaprezentowane w Powrocie posła Juliana Ursyna Niemcewicza.

Komedia polityczna i jej rola w oświeceniu na przykładzie Powrotu posła Juliana Ursyna Niemcewicza.

35. Przedstaw rolę teatru i dramatu w polskim oświeceniu