Wypisz fragmenty satyry Do króla, które wskazują królewskie „zdrożności”. Wyjaśnij obok ich sens i sformułuj wnioski dotyczące ich bezpodstawności. Znajdź też fragmenty, w których ujawnia się dystans wobec tych oskarżeń i rzeczywisty stosunek autora do króla.

Podpowiedź

Oskarżenia:

  • Jesteś królem, a czemu nie królewskim synem?
  • Źle to więc, żeś jest Polak, źle, żeś nie przechodzień.
  • Oto młodyś jeszcze.
  • O sposobie rządzenia niedobre masz zdanie.
  • Księgi lubisz i w ludziach kochasz się uczonych.

Pochwała:

  • … czuję, żeś jest tronu godny
  • Cóżeś zyskał dobrocią, łagodnością twoją?
  • Żeś dobry.

Ciekawostka
Krasicki za pośrednictwem Aleksandra Husarzewskiego posłał tekst do akceptacji… królowi. Czy władca, któremu dedykuje się dzieło i przesyła do oceny, może być rzeczywistym obiektem krytyki?

 

Zobacz:

Do króla – Ignacy Krasicki

Satyra Do króla Ignacego Krasickiego – zinterpretuj ten utwór i udowodnij, że adresatem wiersza jest król Stanisław August Poniatowski.

Omów satyrę Do króla. Jakiego zabiegu użył tu poeta?

Jakie środki językowe i literackie zostały wykorzystane w tekście satyry Do króla?

Ignacy Krasicki – Satyry

Twórczość Ignacego Krasickiego