Jakie środki językowe i literackie zostały wykorzystane w tekście satyry Do króla?

Podpowiedź

 • Wiersz sylabiczny 13-zgłoskowy (7 + 6) jako odpowiednik heksametrycznej miary satyr Horacego.
 • Sentencje i aforyzmy, np.
  Im wyżej, tym widoczniej;
  Satyra prawdę mówi…,
  często o charakterze ironicznym, np.
  Król nie człowiek;
  Mądry przedysputował, ale głupi pobił.
 • Stylizacja na cudzy język, cytaty, które jeszcze dosadniej mówią o głupocie wrogów króla, np.
  Tyś królem, czemu nie ja? Mówiąc między nami,
  Ja się nie będę chwalił, ale przymiotami
  Niezłymi się zaszczycam.
 • Wyrażenia eliptyczne, np.
  Stąd rozum bez nauki, stąd biegłość bez pracy.
 • Nagromadzenie czasowników, np.
  Zwycięż się, zgaś ten ogień i zatłum w iskierce!
 • Antytezy, np.
  Ten gardził, ale płacił, ów śmiał się, lecz kadził.

Zobacz:

Omów satyrę Do króla. Jakiego zabiegu użył tu poeta?

Satyra Do króla Ignacego Krasickiego – zinterpretuj ten utwór i udowodnij, że adresatem wiersza jest król Stanisław August Poniatowski.

Satyry Ignacego Krasickiego – trafna obserwacja rzeczywistości czy krytyka polskiego społeczeństwa?

Na czym polega oryginalność satyry Żona modna Ignacego Krasickiego?

Typy bohaterów w satyrach Ignacego Krasickiego

Satyra jako gatunek literacki

Na czym polega oryginalność satyry Żona modna Ignacego Krasickiego?

Ignacy Krasicki – Satyry