Co wiesz na temat klasycyzmu?

Narodził się we Francji w połowie XVII wieku, na dworze Ludwika XIV, Króla Słońce. W Europie jeszcze królował barok. We Włoszech zmierzch twórczości przeżywał Marino Marini, w Hiszpanii nadal triumfował Pedro Calderon de la Barca, w Polsce pisali Jan Andrzej Morsztyn i Wacław Potocki.

Założenia klasycyzmu

  • W tym czasie we Francji pojawili się twórcy, którzy zamiast hołdować barokowej ozdobności, zwrócili się ku antycznemu ładowi, harmonii i elegancji w przekonaniu o ich uniwersalnej wartości.
  • Opowiadali się za tolerancją religijną i światopoglądową. Głosili istnienie w świecie niezmiennych praw ładu.
  • Przyznawali rozumowi możność zmysłowego poznania natury i jej naśladowania w dziełach człowieka.
  • Za główne kategorie estetyczne obrali sobie prawdę i piękno. Określały one podstawowe cele twórczości, a warunkiem ich osiągnięcia była doskonałość artystyczna.
  • Na literaturę nałożyli funkcje ­­moralizators­ko-­dydaktyczne.
  • Do kanonu gatunków klasycznych należały głównie formy antyczne: ­tragedia, epos, poemat opisowy, oda, satyra, bajka.

Klasycyzm najpełniej rozwinął się we Francji, tam też powstały największe dzieła tego nurtu:

  • tragedie Corneille’a i Racine’a
  • komedie Moliera
  • bajki La Fontaine’a
  • proza filozoficzna Pascala

Zapamiętaj! Klasycyzm to: spokój, ład, harmonia, nawiązania do antyku, tradycyjne formy literackie, krytycyzm i racjonalizm.

Zobacz:

Siedemnastowieczny klasycyzm francuski

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – scharakteryzuj główne kierunki w literaturze i kulturze oświecenia

Czym charakteryzuje się klasycyzm?

Omów charakterystyczne dla klasycyzmu gatunki literackie