Klasycyzm ukształtował się we Francji w połowie XVII w. Europa jeszcze nie pożegnała się z barokiem, a w Polsce pisał Jan Andrzej Morsztyn.

 • Wtedy to na dworze Ludwika XIV, Króla Słońce, pojawili się twórcy, którzy zamiast hołdować barokowej ozdobności, zwrócili się ku antycznemu ładowi, harmonii i elegancji.
 • W filozofii bliski im był racjonalizm i krytyczny stosunek do rzeczywistości.
 • Opowiadali się za tolerancją religijną i światopoglądową, głosili wolnomyślicielstwo.
 • Literaturę obarczyli obowiązkiem dydaktyzmu.
 • Wzorów artystycznych szukali w dziełach starożytnych Greków i Rzymian: Sofoklesa, Eurypidesa, Arystotelesa, Horacego i u artystów renesansowych, którzy tak cenili antyk.

Klasycyzm zdominował polskie oświecenie

– prąd najważniejszy, najbardziej nośny znaczeniowo i zgodny z filozoficzną ideologią epoki.

 • Klasycyzm polskiego oświecenia tworzy literaturę zaangażowaną w sprawy kraju,
 • przypisuje poezji cele utylitarne (użytkowe),
 • wraca do ideałów starożytnych.

Modne są też klasyczne ideały, takie jak:

 • jasność,
 • harmonia,
 • prostota,
 • kunszt języka.

Modne gatunki tego nurtu to:

 • bajka,
 • satyra,
 • komedia,
 • poemat heroikomiczny.
 • W tym nurcie narodzi się też powieść nowożytna i rozwiną się takie formy publicystyczne, jak esej czy felieton.

Reprezentanci klasycyzmu:

 • Ignacy Krasicki,
 • Adam Naruszewicz,
 • Franciszek Zabłocki,
 • Franciszek Bohomolec,
 • Julian Ursyn Niemcewicz.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Kiedy się narodził i czym charakteryzuje się klasycyzm?

Wymień główne założenia klasycyzmu.

Co wiesz na temat klasycyzmu

Rodowód i znaczenie terminu klasycyzm

Siedemnastowieczny klasycyzm francuski

39. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – scharakteryzuj główne kierunki w literaturze i kulturze oświecenia

39. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – scharakteryzuj główne kierunki w literaturze i kulturze oświecenia

Oświecenie – charakterystyczne gatunki literackie