Klasycyzm ukształtował się we Francji w połowie XVII w. Europa jeszcze nie pożegnała się z barokiem, a w Polsce pisał Jan Andrzej Morsztyn.

 • Wtedy to na dworze Ludwika XIV, Króla Słońce, pojawili się twórcy, którzy zamiast hołdować barokowej ozdobności, zwrócili się ku antycznemu ładowi, harmonii i elegancji.
 • W filozofii bliski im był racjonalizm i krytyczny stosunek do rzeczywistości.
 • Opowiadali się za tolerancją religijną i światopoglądową, głosili wolnomyślicielstwo.
 • Literaturę obarczyli obowiązkiem dydaktyzmu.
 • Wzorów artystycznych szukali w dziełach starożytnych Greków i Rzymian: Sofoklesa, Eurypidesa, Arystotelesa, Horacego i u artystów renesansowych, którzy tak cenili antyk.

Klasycyzm zdominował polskie oświecenie

– prąd najważniejszy, najbardziej nośny znaczeniowo i zgodny z filozoficzną ideologią epoki.

 • Klasycyzm polskiego oświecenia tworzy literaturę zaangażowaną w sprawy kraju,
 • przypisuje poezji cele utylitarne (użytkowe),
 • wraca do ideałów starożytnych.

Modne są też klasyczne ideały, takie jak:

 • jasność,
 • harmonia,
 • prostota,
 • kunszt języka.

Modne gatunki tego nurtu to:

 • bajka,
 • satyra,
 • komedia,
 • poemat heroikomiczny.
 • W tym nurcie narodzi się też powieść nowożytna i rozwiną się takie formy publicystyczne, jak esej czy felieton.

Reprezentanci klasycyzmu:

 • Ignacy Krasicki,
 • Adam Naruszewicz,
 • Franciszek Zabłocki,
 • Franciszek Bohomolec,
 • Julian Ursyn Niemcewicz.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Kiedy się narodził i czym charakteryzuje się klasycyzm?

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/praca-domowa-jezyk-polski/wymien-glowne-zalozenia-klasycyzmu

Co wiesz na temat klasycyzmu

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c269-powtorka-z-polskiego/c315-antyk/1-wyjasnij-rodowod-i-znaczenie-terminu-klasycyzm

Siedemnastowieczny klasycyzm francuski

https://aleklasa.pl/liceum/c234-praca-domowa-w-liceum/c297-podpowiedzi-do-prac-domowych/39-klasycyzm-sentymentalizm-rokoko-scharakteryzuj-glowne-kierunki-w-literaturze-i-kulturze-oswiecenia

Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – scharakteryzuj główne kierunki w literaturze i kulturze oświecenia

Omów charakterystyczne dla klasycyzmu gatunki literackie