Konrad Wallenrod – narodowy bohater czy zdrajca? Twoja ocena postaci.

Postaw tezę
Możesz zacząć od postawienia tezy, czyli opowiedzenia się za jednym ze stanowisk wymienionych w temacie. Możesz jednak również rozpocząć refleksją, że problemu tego nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć.

Rozwiń ją

  • Kim jest bohater? Tradycyjnie bohaterstwo kojarzy się nam z honorem, walecznością i odwagą, ale na polu walki. Bohater to w potocznym mniemaniu ktoś, kto nie szczędzi swojej krwi i życia, broniąc ojczyzny. bohaterstwo jest jednak dla większości ludzi tożsame z etosem rycerskim i wszystkimi jego postulatami. Czy czyn Konrada Wallenroda można uznać za bohaterstwo?
  • Jeżeli przyjmiemy, że Wallenrod jest narodowym bohaterem, to musimy stworzyć właściwie nową definicję tego terminu. Wobec tego bohater to nie tylko ten, kto walczy w sposób otwarty (taktyka lwa), ale także dopuszcza wszelkie inne środki działania dla największego dobra, czyli ojczyzny. niewątpliwie Wallenrod zrobił wiele dla swego narodu, Litwy. Doprowadził do klęski i rozbicia jej największego wroga – Krzyżaków. Sposoby, jakimi tego dokonał, nie mieszczą się w kategoriach postępowania rycerskiego i honorowego. Jednakże Konrad poświęcił dla ojczyzny niemal wszystko: zasady chrześcijańskie, kodeks rycerski, swoje małżeństwo i szczęście, a wreszcie spokój własnego sumienia i szacunek dla samego siebie. Jeżeli miarą miłości ojczyzny jest poświęcenie przez człowieka wszystkich tych dóbr, to w takim sensie Konrada można uznać za bohatera.
  • Zdrada – ale wobec kogo? Właściwie Wallenrod zdradza tylko Krzyżaków. Wprawdzie wychowali go oni i wpoili mu określone zasady, ale przecież Walter jest Litwinem porwanym przez krzyżackich napastników. Jego lojalności wobec Litwy nie można nic zarzucić. Bardziej niemoralne niż zdrada wydaje się świadome skazanie na śmierć tysięcy krzyżackich zakonników. Decyzje Wallenroda możemy też jednak oceniać jako strategię polityczną, gdzie liczy się skuteczność, a nie kryteria dobra i zła. Działalność naszego bohatera możemy zestawić ze współczesnymi przykładami działalności szpiegowskiej czy dyplomatycznej.

Zakończ

Twoja ocena może być bardzo subiektywna, dobrze jednak będzie, jeśli w pełni wykorzystasz wszystkie przytoczone wcześniej argumenty. Masz również prawo do pozostawienia pytania postawionego w temacie bez zdecydowanej odpowiedzi. Możesz wykazać, że ocena Wallenroda będzie w dużej mierze relatywna, będzie zależała od panującej sytuacji politycznej czy dominujących wzorców moralnych w danej epoce i kulturze.

Ważna uwaga
Temat pracy sugeruje w pewien sposób formę rozprawki, ale nie musisz się kurczowo trzymać tego schematu. Mogą to być luźne rozważania, poparte indywidualnymi ocenami, staraj się jednak zachować pewien logiczny porządek pracy.

 

Zobacz:

Konrad Wallenrod – praca domowa

Konrad Wallenrod – bohater literacki

Konrad Wallenrod – Adam Mickiewicz

Czy bohatera wallenrodycznego można utożsamiać z bohaterem bajronicznym?

Przedstaw dzieje Konrada Wallenroda

Uporzdkuj treść Konrada Wallenroda

Charakterystyka Konrada Wallenroda

Udowodnij, że Konrad Wallenrod jest powieścią poetycką

Konrad Wallenrod do matury

Konrad Wallenrod – praca domowa