Rola poezji w życiu narodu według Konrada Wallenroda.

Wstęp I

Poezja i ci, co ją tworzą, odgrywają niebagatelną rolę w życiu i historii narodów. Wystarczy popatrzeć na losy Konrada Wallenroda – gdy jako dziecko wychowywał się wśród Krzyżaków, to stary pieśniarz Halban rozbudzał w nim miłość do ojczyzny, za pomocą pieśni przybliżał mu obraz Litwy i wzbudzał patriotyczne uczucia.

Wstęp II

W epoce romantyzmu wskrzeszono starożytny mit poezji tyrtejskiej – zagrzewającej do walki, dającej siłę ducha. W „Konradzie Wallenrodzie” Adam Mickiewicz przyznał poezji rolę skarbnicy pamięci narodowej, która przechowuje wielkie czyny bohaterów narodowych.

Rozwinięcie

  • Czym jest romantyczna poezja?
  • Dlaczego jest tak ważna i jaką spełnia rolę?

Jej zadaniem staje się przechowywanie pamięci i tożsamości narodowej, przekazywanie oraz budzenie uczuć patriotycznych w młodym pokoleniu. W jaki sposób? Przez zapisywanie w pamięci wydarzeń związanych z bohaterskimi czynami ludzi. Właśnie ta funkcja poezji została zawarta w pieśni Halbana:

„Nie, ja przeżyję… i ciebie, mój synu! –
Chcę jeszcze zostać, zamknąć twe powieki,
I żyć – ażebym sławę twego czynu
Zachował światu, rozgłosił na wieki. (…)
Gdzie nie dobiegę, pieśń moja doleci,
Bard dla rycerzy w bitwach, a niewiasta
Będzie ją w domu śpiewać dla swych dzieci;
Będzie ją śpiewać, i kiedyś w przyszłości
Z tej pieśni wstanie mściciel naszych kości”,

Poezja ma ogromną moc, potrafi zachować dla przyszłych pokoleń pamięć o bohaterach i ich wielkich czynach.

Poezja wytwarza także więź, łączność między starszymi a młodszymi pokoleniami narodu. Jest wielką siłą, która scala naród i stanowi o jego istnieniu. Poezja powinna łączyć w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość:

O wieści gminna! ty arko przymierza
Między dawnymi i młodszymi laty:
W tobie lud składa swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty.
Arko! tyś żadnym niezłamana ciosem,
Póki cię własny lud nie znieważy.
O pieśni gminna, ty stoisz na straży
Narodowego pamiątek kościoła,
Z archanielskimi skrzydłami i głosem –
Ty czasem i dzierżysz miecz archanioła.

Pamiętając o położeniu swojego kraju, Mickiewicz przypisuje poezji jeszcze jedno zadanie: ma być poezją tyrtejską, nawoływać do walki i rozpalać w narodzie nienawiść do wroga. Pieśń wajdeloty ma pobudzać do wielkich czynów narodowowyzwoleńczych i powinna mieć związany z walką charakter, a także stać na straży pamiątek narodowych, gdyż:

Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało.

Zakończenie

Zawarta w „Konradzie Wallenrodzie” wizja poezji i pieśni jest szczególna. Poezja narodowa spełnia tu rolę mistrza, uczy miłości ojczyzny, budzi i utrwala w ludziach uczucie patriotyzmu. To pieśń ma mobilizować ludzi do działania, a także zawierać wzorce postaw i zachowań, które powinny przejąć młodsze pokolenia.

Zobacz:

Scharakteryzuj funkcje poezji w życiu narodu w świetle lektury Konrada Wallenroda.

Przedstaw cechy powieści poetyckiej na przykładzie Konrada Wallenroda

Przedstaw dzieje Konrada Wallenroda

Charakterystyka Konrada Wallenroda

Wallenrod – rycerz, patriota, mąż. Na czym polega jego tragizm?

Konrad Wallenrod – praca domowa

Czy bohatera wallenrodycznego można utożsamiać z bohaterem bajronicznym?

Konrad Wallenrod do matury