Napisz charakterystykę Giaura.

Podpowiedzi
Przypomnij sobie schemat charakterystyki:

 • prezentacja postaci
 • cechy wyglądu
 • cechy charakteru
 • stosunek do otoczenia
 • podsumowanie – ocena własna

Przy prezentacji postaci
Kim był Giaur? Podkreśl anonimowość bohatera, bo właśnie tajemniczość i niewiedza o imieniu i nazwisku stają się jego znakiem szczególnym. Użyj terminu bohater bajroniczny, gdyż masz do czynienia z wzorcowym typem i warto pochwalić się znajomością terminologii.

Pokrótce zestaw fakty – co właściwie wiemy o Giaurze?

 • był Wenecjaninem szlachetnego pochodzenia
 • wspomina szczęśliwe dzieciństwo i przyjaciela
 • wiódł pełne przygód życie
 • był chrześcijaninem
 • wyróżniał się wielką urodą
 • związał się ze zbójcami, przewodził im
 • zdobył wielki majątek
 • osiadł w klasztorze i tu dokonał żywota

Cechy wyglądu
O smagłym obliczu, czarnooki. Wygląd potwierdzał, że nie jest Turkiem, lecz niewiernym.

Cechy charakteru
Podkreśl następujące cechy: tajemniczość, duma, samotność, indywidualizm, odwrócenie się od świata, mściwość, odwaga, waleczność, determinacja, zdecydowanie, bezkompromisowość, siła charakteru, niezależność, wyniosłość, wyobcowanie.

Stosunek do otoczenia
Bunt wobec praw i konwenansów świata, alienacja, właściwie Giaura obchodziła na świecie jedna jedyna osoba – Leila – tylko jej cierpienia nie mógł przeżyć, poza tym pogardzał całym światem i jego wartościami. Nie wahał się łupić, związać z przestępcami, wreszcie zabić. Nie miał wyrzutów sumienia – do końca uważał, że zabijając Hassana, postąpił słusznie.

Zacytuj

On młody, blady, lecz namiętne bole
gorzały długo na twym smagłym czole
– mówi o nim narrator (194)

przeszedłem życie nie zaznawszy nudy
na ucztach, bojach, z kielichem, z kindżałem
– mówi o sobie sam Giaur (969)

Znam go znam Giaura wściekły Hassan woła
Znam go poznałem ze smagłego czoła
Poznałem czarne złowrogie źrenice (601)

Pilniejszy badacz odgadnie z wejrzenia
wielkość umysłu, zacność urodzenia (845)

Twoja ocena Giaura

W zależności od poglądów. Z całą pewnością był Giaur jednostką nieprzeciętną, godna szacunku jest siła jego uczuć i pewność poglądów. Wierność wielkiej miłości i jedynej kobiecie, którą kochał. Za to dyskusyjna mściwość, swego rodzaju egoizm i pewność swoich i tylko swoich praw. Giaur zamknął się w swoim cierpieniu, zamilkł, rzeczywistość przestała go obchodzić. To rodzaj słabości, ucieczki, nie siły. Można zarzucić mu obsesję zemsty i brak szacunku dla życia ludzkiego. Jakkolwiek by było – choć zabił zabójcę, sam także jest zabójcą i to bez cienia skruchy.

Zobacz:

Giaur – George Byron

Giaur – praca domowa

Giaur do matury

Jaką postawę prezentuje Giaur – bohater powieści poetyckiej George’a Byrona?

Wskaż cechy gatunkowe Giaura jako powieści poetyckiej

Giaur i Werter – kultowi bohaterowie romantyzmu. Jakie ideały epoki uosabiają swoją postawą?

O czym jest Giaur Byrona, co świadczy o romantyzmie tego utworu?