Jaką postawę prezentuje Giaur – bohater powieści poetyckiej George’a Byrona? Wymień główne cechy postawy bajronicznej.

Giaur to bohater tajemniczy i nie do końca odgadniony. Nie znamy jego przeszłości, wiemy natomiast, że zdolny jest do wielkiego, szalonego uczucia. To właśnie miłość uczynił on celem przewodnim swego życia. Kochał ponad wszystko i kpił sobie z konwenansów. Bezgranicznie wierzył, że odwzajemniona miłość Leili jest jedynym sensem jego życia, dlatego po jej śmierci zatraca się w gniewie i pała żądzą zemsty. Zabija Hassana, który jest mordercą jego wybranki i wodzem nieprzyjaciół. Jednak zemsta nie przynosi ulgi. Giaur czuje niepokój i targają nim rozterki, gdyż czyn ten nie godzi się z jego kodeksem moralnym.

Giaur jest samotny i cierpi. Od nikogo nie oczekuje pomocy, gdyż jest indywidualistą przekonanym o swej odmienności. Na przemian targają nim wyrzuty sumienia, tęsknota za ukochaną i poczucie niespełnienia. Takiego bohatera o skomplikowanej psychice i naznaczonego piętnem tragizmu nazwano bohaterem bajronicznym. Jest to postać zbuntowana przeciwko światu, który staje na drodze jego szczęścia. Bohater taki działa i walczy samotnie, nikogo nie uważa za godnego siebie partnera. Jego losy owiane są mgłą tajemnicy, nikt nie zna jego przeszłości, a walka skazana jest na klęskę, jeśli nie rzeczywistą, to moralną, gdyż postępowanie bohatera kłóci się z jego kodeksem etycznym.

Zapamiętaj!
Postaciami noszącymi wiele cech bohatera bajronicznego są Konrad Wallenrod – tytułowy bohater powieś­ci poetyckiej Adama Mickiewicza – i Gustaw-Konrad, bohater Dziadów. Obaj to outsiderzy, buntownicy i mściciele, obcy w świecie, w którym żyją.

 

Zobacz:

Giaur – George Byron

Giaur – praca domowa

Przedstaw skrót zdarzeń Giaura Byrona

Wskaż cechy gatunkowe Giaura jako powieści poetyckiej

Jaką postawę prezentuje Giaur – bohater powieści poetyckiej George’a Byrona?

Giaur do matury

Wskaż cechy gatunkowe Giaura jako powieści poetyckiej

Giaur i Werter – kultowi bohaterowie romantyzmu. Jakie ideały epoki uosabiają swoją postawą?

O czym jest Giaur Byrona, co świadczy o romantyzmie tego utworu?