Przedstaw skrót zdarzeń Giaura Byrona.

Akcja rozgrywa się w Grecji będącej pod panowaniem Turcji, w końcu XVIII wieku. Głównym bohaterem jest młody, tajemniczy Wenecjanin nazywany Giaurem, który z wzajemnością pokochał Leilę – najpiękniejszą spośród żon tureckiego baszy Hassana. Giaur zaplanował porwanie, lecz nie zdążył zrealizować planu. Hassan domyślił się zdrady i ukarał żonę na sposób turecki: utopiono ją w morzu. Oszalały z rozpaczy Giaur dokonał zemsty – zabił Hassana, napadając go w czasie podróży. Nie przyniosło mu to ulgi. Po tułaczce zamknął się w klasztorze, gdzie żył sześć lat, milcząc i nie przyjmując sakramentów. Przed śmiercią opowiedział swą historię zakonnikowi.

Uwaga!

Zdarzenia nie są ukazane chronologicznie. Poznajemy je fragmentarycznie, nie po kolei i z różnych źródeł. Idąc za porządkiem utworu, wygląda to mniej więcej tak:

  • Odautorska część wstępna poświęcona Grecji, jej dawnej świetności i tragicznej sytuacji obecnej. Byron czyni tak po to, by podkreślić, że historia ta pochodzi z terenów Grecji i opowiedzieć się za wolnością tego znakomitego narodu. Wzywa też Greków do walki o swój kraj.
  • Obraz samotnego jeźdźca pędzącego brzegiem morza. Narrator nazywa go Giaurem. Znakomicie zarysowana sylwetka uciekiniera, nastrój grozy i tajemniczości, gwałtownych uczuć skontrastowane są ze świętem bajramu. Albo jest to Giaur planujący porwanie, czekający na Leilę, albo już wie o śmierci ukochanej i pędzi niesiony rozpaczą i pragnieniem zemsty.
  • Scena zniszczonego, opustoszałego domu Hassana. Cofnięcie się w przeszłość – dawna świetność domostwa, wątek zabójstwa niewiernej kobiety ( Leili?), śmierć Hassana z ręki Giaura.
  • Opis śmierci Leili – scena zatopienia pod osłoną nocy (relacja naocznego świadka).
  • Hassan po śmierci Leili, przywołanie jej zdrady i miłości z Giaurem.
  • Podróż Hassana po nową żonę, plotki o rzekomej ucieczce Leili.
  • Bitwa w wąwozie, śmierć Hassana.
  • Sześć lat później – narrator, który widział Giaura pędzącego konno w noc bajramu spotyka go w zakonie.
  • Opowieść Giaura na łożu śmierci

 

Zobacz:

Giaur – George Byron

Giaur – praca domowa

Jaką postawę prezentuje Giaur – bohater powieści poetyckiej George’a Byrona?

Wskaż cechy gatunkowe Giaura jako powieści poetyckiej

O czym jest Giaur Byrona, co świadczy o romantyzmie tego utworu?

Giaur i Werter – kultowi bohaterowie romantyzmu. Jakie ideały epoki uosabiają swoją postawą?

Giaur – kartkówka

Romantyzm – TEST 1

Romantyzm – praca domowa