Co wiesz na temat poematu dygresyjnego?

Poemat dygresyjny – to gatunek typowy dla późnej fazy polskiego romantyzmu. Cechą charakterystyczna poematu dygresyjnego jest to, że zawarte w nim dygresje, czyli poboczne, niezwiązane z treścią wstawki odautorskie, są dużo ważniejsze niż sama oś akcji i główni bohaterowie. Pozostałe cechy gatunkowe to:

  • niezbyt rozbudowana fabuła osnuta najczęściej wokół podróży głównego bohatera;
  • liczne dygresje na tematy osobiste, ideologiczne, artystyczne i filozoficzne, odsłaniające często warsztat samego pisania;
  • ironiczny dystans do przedstawianej rzeczywistości.

Najsłynniejsze europejskie dramaty dygresyjne to Don Juan i Wędrówki Childe Harolda George’a Byrona. W Polsce mistrzem poematu dygresyjnego był Juliusz Słowacki, a jego Beniowski to typowy przykład tego gatunku.

Beniowski to historia szlachcica, który wyrusza na wojnę, ale barwna opowieść o jego losach jest tylko przykrywka do licznych dygresji odautorskich na tematy dotyczące przemyśleń o współczesności, polemiki z wrogami i refleksji na tematy polityczne lub literackie.

Zauważ!
W utworze, obok głównego bohatera, Zbigniewa Beniowskiego, wyrasta drugi – narrator, który ujawnia swe uczucia i poglądy w dygresjach. Jest nim sam Słowacki, który używa literatury, by dokonać rozrachunku ze swymi współczesnymi przeciwnikami i zmierzyć się z problemami.

Zobacz:

Wymień podstawowe cechy poematu dygresyjnego

https://aleklasa.pl/liceum/c300-lektury/beniowski-slowackiego-2

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/poemat-dygresyjny-2

Dlaczego Beniowski Słowackiego jest poematem dygresyjnym?

Zaprezentuj wybraną dygresję z Beniowskiego Juliusza Słowackiego