Kim są bohaterowie bajek Ignacego Krasickiego? Na jakiej zasadzie są dobierani w pary? Omów kompozycję bajek.

Bohaterami bajek Krasickiego są ludzie – dziecię i ojciec, mądry i głupi – lub zwierzęta: słowik i szczygieł, szkapa i rumak. Nietrudno jednak zauważyć, że nawet pod postaciami zwierząt ukrywają się ludzie. W bajkach nie mówi się jednak o indywidualnych cechach i czynach ludzi. Przedstawiane zwierzęta to uosobienia pewnych typów ludzi, ich cech charakterów. Z bajek pochodzą nasze konwencjonalne wyobrażenia o zwierzętach – na przykład lew to siła i męstwo, lis – przebiegłość, mrówka – pracowitość, baran – głupota. Bohaterowie bajek są dobierani w pary na podstawie przeciwieństwa cech. Dzięki temu zderzeniu łatwiej przekazać prawdy o człowieku i jego cechach.

Przypomnij sobie!
Bajki to krótkie utwory, które mają uczyć, bawiąc. Opowiadana w nich historia stanowi jedynie ilustrację jakiejś prawdy ogólnej o zachowaniach ludzi. Przeciwstawione zostają dwa stanowiska, dwóch bohaterów czy dwie cechy charakteru, po to, by pouczyć, jakie zachowania są pożyteczne, a jakie szkodliwe. Bajka kończy się morałem, najczęściej jednozdaniowym, w którym zawarta jest główna myśl utworu – zwięzłe pouczenie, nakaz czy zakaz.

Zobacz:

BAJKI Ignacego Krasickiego

Wskaż na różnice i podobieństwa pomiędzy bajkami La Fontaine’a i Krasickiego

Bajki i satyry Krasickiego

Bajki Krasickiego – przegląd

Ignacy Krasicki – Bajki

Życie i twórczość Ignacego Krasickiego

Kim są bohaterowie bajek Ignacego Krasickiego? Na jakiej zasadzie są dobierani w pary? Omów kompozycję bajek.

Sformułuj morały bajek Ignacego Krasickiego. Jaką wartość mają we współczesnej rzeczywistości?