97. Wyjaśnij pojęcie teatru absurdu i podaj jego przykłady.

Zacznij:
Najczęstsza odmiana teatru absurdu to różne formy dramatu groteskowego. Występujące postacie są jak marionetki – miotają się w sytuacjach bez celu i wyjścia, absurdalnych, a jednak naznaczonych tragizmem.

Rozwiń:

  • Świat ukazywany jest pozornie realistycznie, ale tak naprawdę nie mógłby zaistnieć.
  • W teatrze absurdu sporo jest elementów zaskoczenia, bo łączy on komizm z tragizmem, surrealizm, oniryczną wyobraźnię, czarny humor i elementy purnonsensu.
  • Ten teatr jest swego rodzaju metaforą epistemologiczną – pokazuje kondycję egzystencjalną (kiepską) współczesnego człowieka, często zredukowanego do roli pionka w rządzonej absurdalnymi i okrutnymi prawami machinie świata. Człowiek nie rozumie mechanizmów świata.
  • Brak w nim ciągłości i logiki akcji w tradycyjnym rozumieniu tego słowa.
  • Dużą rolę odgrywa polemika ze stereotypami, także językowymi.

Zakończ:
W Polsce zwiastunem tego typu dramatu była twórczość Witkacego.

 

Najważniejsze teksty:

  • Czekając na Godota i Końcówka Samuela Becketta,
  • Lekcja i Krzesła Eugène’a Ionesco,
  • Balkon Jeana Geneta,
  • Ślub Witolda Gombrowicza,
  • Policja Sławomira Mrożka.

Zobacz:

Teatr absurdu

Co to jest teatr absurdu? Jakich jego przedstawicieli potrafisz wymienić?

Cechy teatru Witkacego