Przedstaw różne ujęcia tematyki wiejskiej w literaturze renesansu.

Zacznij:
Najbardziej znane ujęcia tematyki wiejskiej to Pieśń świętojańska o sobótce Jana Kochanowskiego oraz Żywot człowieka poczciwego Mikołaja Reja. Oba są wyidealizowane, jednak więcej jest między nimi różnic niż podobieństw.

Rozwiń:

  • Dzieło Reja to swoisty poradnik dobrego gospodarza. Rej nie szczędzi zapewnień, że życie na wsi jest urocze, bardzo szczegółowo opisuje prace gospodarskie – dobry właściciel majątku przez cały dzień jest zajęty.
  • Kochanowski z kolei postrzega wieś jako miejsce odpoczynku i relaksu, o pracach na polu pisze w sposób ogólnikowy, poetycki. Wieśniacy w jego pieśniach bawią się i pracują ze śpiewem na ustach.

Zakończ:
O doli chłopów pisze Rej także w Krótkiej rozprawie… – chłopi zawsze są najsłabszą i najbardziej pokrzywdzoną warstwą społeczną.

 

Najważniejsze teksty:

Zobacz:

Wieś

Wieś – TEST

Tradycje pogańskie czy chrześcijańskie w cyklu Jana Kochanowskiego Pieśń świętojańska o Sobótce?

Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem – Rej jako obserwator – prześmiewca – szermierz nowych idei.