Breaking news
  • No posts where found

Prezentacja tematu

Rozmowa kwalifikacyjna

Jeśli uczelnia podaje wymagania… … zapoznaj się z nimi. Powieś sobie nad biurkiem listę i rzetelnie, pozycja po pozycji, czytaj, zwiedzaj, oglądaj, zaliczaj. Komisja liczy na to, że takie minimum odrobiłeś na pewno i jeśli złapią Cię na tak jawnym lekceważeniu wymagań – nie licz na wyrozumiałość. Egzaminatorzy najczęściej bardzo poważnie podchodzą do przesiewania kandydatów, gdyż potem z tymi, których przepuszczą, sami muszą się męczyć na zajęciach. Nie odsłaniaj zatem swojej najbardziej męczącej, wojowniczej

The advantages and disadvantages of online shopping

The advantages and disadvantages of online shopping Virtual shopping is a recent invention, yet it has already brought a lot of changes into our shopping habits. You do not have to worry about such things like opening hours or long queues anymore, purchasing any goods has never been easier. Still, I believe that online shopping has both considerable advantages and a number of serious disadvantages. The Internet offers great possibilities

What makes a perfect holiday?

What makes a perfect holiday? In my opinion, it is difficult to fully answer this question, because like a proverb says, ‘one man’s meat is another man’s poison’. Nowadays we travel more often and to different places than our parents did in the past. We do not only visit our family in the country to help them with the harvest. We leave for faraway places overseas, we take part in active holidays

Prezentacja tematu i dyskusja – jak dobrze wypaść?

Prezentacja tematu i dyskusja – jak dobrze wypaść? Wiele osób przygotowujących się do matury na poziomie rozszerzonym, chciałoby dostać spis tematów, które mogą się pojawić w tej części. Takiego spisu oczywiście nie ma, natomiast pojawiające się tematy są dość łatwe do przewidzenia, tyle że możliwości jest bardzo dużo. Ponieważ zadanie obejmuje nie tylko prezentację tematu, ale także dyskusję, są to zwykle tematy kontrowersyjne, a na pewno takie, przy których musimy zająć jakieś stanowisko,

Prezentacja tematu i dyskusja

Prezentacja tematu i dyskusja Zapoznaj się z podanymi tematami. Wybierz jeden i przygotuj się do jego prezentacji oraz dyskusji z egza­minującym. Temat 1.: Why is terrorism the major threat to the modern world? What acts of terror have you heard of? Temat 2.: Every educated person has to know at least one foreign language – why is it so essential? Twoim zadaniem będzie przedstawienie około trzyminutowej, wielopłaszczyznowej wypowiedzi na wybrany temat,

New in class

New in class (Nowy w klasie.) Have you ever been to a summer camp where you didn’t know anybody? Or a party, where you knew only one person? How to manage if you are new at school?! The story of Janek My dad got a new job so we had to move. It was February and I was in the second grade of Junior High School. I had to start a new term in a new school, with

What school do you prefer: American, French or Polish one?

What school do you prefer: American, French or Polish one? Read our text. School in Sweden Studying in any kind school is for free. Parents and children don’t have to pay for books, meals at school, school bus or a school doctor. Nauka w każdym rodzaju szkoły jest za darmo. Rodzice i uczniowie nie muszą płacić za książki, posiłki w szkole, autobus szkolny czy za szkolnego lekarza. In every school there’s a headmaster. This person

What are the advantages and disadvantages of studying abroad?

After Poland joined the European Union young people from our country have had more op­por­tu­ni­ties of studying abroad. A lot of secondary school students think about studying in a foreign country. Such a decision is not easy and you’d better con­si­der all the pros and cons before you make it. A necessary condition for studying abro­ad is a good command of a foreign lan­gu­age. If this condition is fulfilled, you can start collecting all sorts

Is vegetarianism only a diet or a new philosophy? Justify your opinion.

Is vegetarianism only a diet or a new philosophy? Justify your opinion. Vegetarianism is becoming more and more popular nowadays and a lot of young people think of becoming vegetarians. I am inclined to believe that it is both a diet and a new philosophy. Vegetarianism often goes beyond the diet and it involves the way you live your life and conceive the world. To my mind, there are two main reasons why young people become

There’s no better place to live than a big city. Do you agree with this statement?

There’s no better place to live than a big city. Do you agree with this statement? What are the advantages and disadvantages of living in a big city? I can absolutely agree with this statement. Life in the city is easier and more comfortable, although there are some disadvantages such as noise and pollution. One of the major advantages of living in the city is better education. It doesn’t mean that there

Christmas in Poland and Britain – what are the similarities and differences?

Christmas in Poland and Britain – what are the similarities and differences? Christmas is the most popular family holiday in Poland, Britain and many other countries all over the world. It’s a unique time in the year when almost all members of a family gather together at the table to celebrate a traditional dinner. Everybody tries to be kind, friendly and generous to one another. People forget about their problems, quarrels and simply

Why do people do extreme sports?

Why do people do extreme sports? Practicing sports is one of the most popular pastime activities nowadays. It helps us keep fit and healthy but also lets us relieve the tension and stress of everyday life. However, extreme sports can be deadly, dangerous and risky and still there are more and more people who find them appealing. A lot of people look for thrilling adventures. They are bored with daily

MATURA USTNA Z ANGIELSKIEGO

NA POZIOMIE PODSTAWOWYM  Zadanie 1: rozmowa sterowana Ta część egzaminu polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych. Będziesz prowadził rozmowę z egzaminującym według scenariusza podanego w wylosowanym przez Ciebie zadaniu. Trzy rozmowy mają na celu sprawdzenie umiejętności: uzyskiwania, udzielania informacji, relacjonowania wydarzeń, w tym użycia czasów przeszłych, negocjowania. Zadanie 2: opis ilustracji, rozmowa Opiszesz ilustrację zamieszczoną w wylosowanym przez Ciebie zestawie i udzielisz odpowiedzi na dwa pytania postawione przez egzaminującego. W

Employing an interior designer to furnish your home – is it a new fashion or a necessity?

Employing an interior designer to furnish your home – is it a new fashion or a necessity? What do you think about it? In my opinion it’s very difficult to give an unequivocal answer to this question because there’s a large group of people for whom employing an interior designer is a necessity. They are mainly overworked businessmen who wouldn’t have enough time to furnish their homes by themselves. On the other hand, there’s a tendency

What problems do students have to cope with at school?

What problems do students have to cope with at school? School is supposed to be a friendly place for a student who should like it and feel safe in it. Unfor­tu­na­te­ly, it is only a theory be­cau­se sometimes the reality is com­ple­te­ly different. Even in best schools students face all sorts of problems because there are no ideal schools as there are no ideal people. One of the most serious school pro­blems is

Why do governments create national parks? Are you for or against this idea?

Why do governments create national parks? Are you for or against this idea? More and more politicians and heads of state issue decrees about increasing national parks or creating new ones. It is obviously a very good sign of the fact that the ecological awareness of society is rising. It would be difficult not to agree with this policy as well as to be against national parks. A national park is

Is sport a popular leisure activity n Poland?

Is sport a popular leisure activity n Poland? Sport is becoming more and more popular in Poland, especially among young people. They have already started to consider it one of the most enjoyable and important pastime activities. The choice of discipline depends mainly on character and personal preferences. People who are open, sociable and competitive usually choose team sports, which give them a lot of satisfaction. Boys can play football or basketball every

What is the role of the British Queen?

What is the role of the British Queen? Until the end of the 17th century, British monarchs were executive monarchs – that is, they had the right to make and pass legislation. Since the beginning of the eighteenth century, the monarch has become a constitutional monarch, which means that he or she is bound by rules and conventions and remains politically impartial. On almost all matters the Queen acts on the

„When a man is tired of London, he is tired of life.” What do Samuel’s Johnson’s words mean?

Zapoznaj się z podanymi tematami. Wybierz jeden i przygotuj się do jego prezentacji oraz dyskusji z egzaminującym. Temat: „When a man is tired of London, he is tired of life”. What do Samuel’s Johnson’s words mean? Teza: The capital of the Great Britain is one of the most beautiful and interesting cities in the world. It is impossible to get bored while staying in London because there is so much

Has the time changed family life in Britain for better? Describe and discus.

Has the time changed family life in Britain for better? Describe and discus. Czy czasy zmieniły życie rodzinne w Wielkiej Brytanii na lepsze? – Opisz je i wyraź swoje zdanie. British society keeps on changing and the same happens to the British family. While ‘typical’ family used to consist of parents and two children, now the changes that have appeared in the society are so big that caused even revision of law.