Partykuła

 

Partykuła – niesamodzielna, nieodmienna część mowy
Funkcja

 

 • Modyfikuje (czyli zmienia) sens wyrazu lub zdania.
 • Tworzy pytania,
  Użyj partykuły czy, gdy chcesz o coś zapytać.
 • Wyraża przypuszczenie,
  Użyj partykuły -by, gdy chcesz zaznaczyć w swojej wypowiedzi przypuszczenie.
 • Zaprzecza treści wyrazu lub zdania.
  Użyj partykuły nie, gdy chcesz czemuś zaprzeczyć.
 • Wyraża rozkaz lub życzenie.
  Użyj niech, oby – użyj ich, gdy wyrażasz żądanie.
 • Wzmacnia znaczenie zdania.
  Użyj no, -że gdy chcesz podkreślić swoją wypowiedź.
 • czy
  – Czy wczoraj była klasówka z fizyki?
 • -by
  Poszłabym do kina, gdybym nie musiała uczyć się wiersza na pamięć.
 • nie
  Płytę pożyczę ci nie dziś, ale w czwartek.

  Nie pojadę w Tatry na wakacje.
  Nie zrobię tego!
 • Niech
  Niech Zbyszek w końcu odda mi tę książkę!
  Niech tak będzie!
 • Oby
  Oby Lidka nie spóźniła się na pociąg!
 • no
  Chodź no do mnie!, Daj no, ten zeszyt

  Idźże szybciej! Zróbże porządek na swoim biurku.
 • -że
  Chodźże!


Podział partykuł:

 • pytające

  tworzą formę pytającą
  –li, czy, czyż (partykuła wprowadzająca pytanie retoryczne)

  Znaszli ten kraj?
  Uwaga!

  • -li – piszemy zawsze łącznie z poprzedzającym go wyrazem,
  • partykuła -li jest już archaiczna, ma ona znaczenie współczesnej partykuły czy.
   Czy pójdziesz ze mną do kina?
   Czyż nie mówiłam, że tak będzie?!

 • przypuszczające

  Nadają ton przypuszczenia, prawdopodobieństwa.
  Użyj jej, gdy chcesz zaznaczyć w swojej wypowiedzi przypuszczenie lub konieczność spełnienia jakichś warunków:

  -by, -byś, -bym, -byśmy, byście

  Gdybym miała czas, poszłabym z tobą.

  On by to zrobił dobrze.
  Zrobiłbyś tutaj porządek!

  przeczące

  Nadają wypowiedzi charakter przeczący. Zaprzeczają treści wyrazu lub zdania:
  ani, nie, ni, wcale
  Ani myślę!
  Nie będę z tobą chodził.
  Nie zrobię tego ani dziś, ani jutro.
  Nie zgadzam się na to!
 • rozkazujące

  Sprawiają, że wypowiedź ma charakter życzenia.
  Używamy ich również, gdy oczekujemy wykonania jakiejś czynności.

  oby, bodaj, niech, niechaj, żeby
  Niech ona w końcu to skończy!
  Oby twoje słowa stały się prawdą.
 • wzmacniające

  uwydatniają rozkaz
  no, -ż, -że, ci, ależ
  Dajże mi wreszcie ten komputer, tato! Idźże szybciej! Ruszże się!
  Chodź no tutaj!
  Ależ ziąb! Ależ on się zmęczył!
  – Pani pozwoli? – Ależ oczywiście.
 • ograniczające

  tylko, jedynie, choć, chociaż

  Posadź tam chociaż dwa krzaki.
  Mam tylko pięć złotych.
  Mogę jedynie porozmawiać z twoimi rodzicami.
 • wskazujące na pewność

  na pewno, pewnie
  Na pewno o tobie nie zapomnę.
  Pewnie zarobimy tu dużo pieniędzy.
  Pewnie byś ją polubiła.

 • przypuszczająca

  chyba, może, bodaj

  Chyba się rozpłaczę.
  Chyba miała bliznę na twarzy.

  – Chybaby przyjechał, gdybym go o to poprosił? – No chyba.
  Chyba doszliśmy do porozumienia.
  Zadzwoń do niej, może już wróciła
  To bodaj ich jedyne dziecko.

 

Kłopoty z pisownią partykuł

 • Zdecydowanie łącznie pisz czasowniki z partykułą -że, -li.
  • Idźże w końcu do domu.
  • Zróbże sobie chwilę przerwy.
  • Miejże chociaż trochę rozsądku.
  • Znaszli tę krainę?
 • Oddzielaj czasownik od partykuły: no, czy, niechaj, niech, bodaj, oby.
  • Podejdź no tutaj!
  • Niechaj mnie dzisiaj nikt o nic nie prosi!
  • Niech nikt się nie skarży!
  • Obyś się nie zająknęła podczas jutrzejszej recytacji.

 

Kłopoty z „nie”!

Łączną pisownię nie skojarz z:

  • imiesłowami przymiotnikowymi, np. nieznający, nierosnący, nieodgadniony, nieugięty, nieukryty;
  • rzeczownikami, np. nieporządek, nieśmiałość, nieostrożność, nieobecność;
  • przymiotnikami w stopniu równym, np. niegrzeczny, nieduży, niegłupi;
  • przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym, np. nielekko, nieładnie, niedobrze.

Osobno napisz partykułę nie z:

 • liczebnikami, np. nie dwa, nie piętnasty;• zaimkami, np. nie ja, nie wy, nie tamten (wyjątki: niejako, nieco, nieswój);
 • czasownikami w formie osobowej, np. nie pójdę;
 • bezokolicznikami, np. nie dostawać, nie śpiewać;
 • formami nieosobowymi czasownika zakończonymi na -no, -to, np. nie umyto, nie zrobiono;
 • imiesłowami przysłówkowymi, np. nie śpiewając, nie rozumiejąc, nie przeczytawszy, nie zrozumiawszy;
 • przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym, np. nie większy, nie głupszy, nie największy, nie najgłupszy;
 • przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu wyższym i najwyższym, np. nie lepiej, nie gorzej, nie najlepiej.

Nie unikniesz zapamiętania wyjątków.
Pisz nie oddzielnie z rzeczownikiem, przymiotnikiem i imiesłowem przymiotnikowym, gdy napotkasz wyraźne przeciwstawienia treści w zdaniu:

 • To nie przyjaciel, ale wróg.
 • Mieliśmy nie łatwy, ale trudny egzamin.
 • Talerz był nie umyty, ale brudny.

 

Kłopoty z „by”!

 • Napisz by łącznie z:

  • osobowymi formami czasowników, np. zrobiłbym, poszłaby, zgarnąłby;
  • ze spójnikiem gdy, że, a, np. gdyby, żeby, aby;
  • z wyrazem porównawczym, np. jakby, niby;
 • Zdecydowanie oddziel by od:
  • form nieosobowych, np. zrobiono by, uszyto by.
  • wyrazu modalnego pełniącego funkcję czasownika, np. można by, warto by, trzeba by.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Fleksja

Fleksja TEST

Zaimek

Części mowy. Podstawowe informacje. (ćwiczenia)

Części mowy – powtórka