Spójnik

Spójnik

 

Spójnik – niesamodzielna, nieodmienna część mowy
Funkcja

 

 

 • spajanie (łączenie) wyrazów w zdaniu pojedynczym lub zdań składowych w zdaniu złożonym.
 • Spójnik jest dla nas szczególnie istotny przy określaniu zdań współrzędnych i podrzędnych (bo od niego właśnie zależy rodzaj zdania).

 

 • Będę pisał i liczył.
 • Kupię lody albo gofry.
 • Pójdę na spacer, ale nie najpierw yrobi lekcje.

Przykłady spójników:
i, oraz, ale, a, ani, lecz, jednak, zaś, albo, że, więc, bo, dlatego, czyli, zatem, żeby, aby, by, jeśli, jeżeli, chociaż, gdyby, ponieważ, gdyż, aż, jak, ni, bądź, tudzież, niż

 

Podział spójników

 • współrzędne
  • łączne
   i, a, ani, ni, zarazem, też, jak również, tudzież
  • rozłączne
   a, albo, lub, czy, bądź
  • wyłączające
   ani, ni
  • przeciwstawne
   a, ale, lecz, zaś, jednak, natomiast, przecież, wszelako, aczkolwiek, mimo to
  • wynikowe
   więc, zatem, toteż, dlatego, przeto, tedy, to, toteż
  • włączne
   czyli, to jest, to znaczy, mianowicie
 • podrzędne

  • że, gdy, podczas gdy, gdyby, choć, chociaż, chociażby, dopóki, bo, bowiem, albowiem, jeżeli, jeżeliby, jeśli, jeśliby,
   aby, by, żeby, ażeby, iżby, jakoby, ponieważ, gdyż, jakkolwiek, iż, skoro

 

Spójniki współrzędne

łączą zdania współrzędnie złożone albo samodzielne wyrazy w zdaniach pojedynczych:

– Michał i Marek pojechali na giełdę.
– Karolek był zdolny, ale leniwy.

Przed łącznymi, rozłącznymi i wyłączającymi nie stawiamy przecinka,chyba, że któryś z tych spójników powtarza się w zdaniu, np. Lubię i lody, i gofry, i owoce). Przed pozostałymi stawiamy spójnikami stawiamy przecinek.


Spójniki podrzędne

łączą (w zdaniu złożonym) zdanie podrzędne z nadrzędnym:

 • Dowiedziałem się, że Sylwii zepsuł się rower.
 • Przed wszystkimi stawiamy przecinek.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Części mowy. Podstawowe informacje. (ćwiczenia)

Części mowy – powtórka

Fleksja TEST

Fleksja

PODYSKUTUJ: