Poczet królów

Bolesław Krzywousty

Dane personalne Imię: Bolesław Przydomek: Krzywousty Personalia rodziców: Władysław I Herman, książę polski, i Judyta, córka Wratysława, władcy Czech Data urodzenia: 20 sierpnia 1086 r. Znak zodiaku: Lew Stan cywilny: dwukrotnie żonaty 1. Zbysława, córka Świętopełka II, wielkiego księcia kijowskiego 2. Salomea, córka Henryka, hrabiego Bergu Dzieci: Władysław II Wygnaniec (z pierwszego małżeństwa) oraz pięć córek i sześciu synów z drugiego małżeństwa, m.in.: Bolesław IV Kędzierzawy, Mieszko III Stary, Henryk, Kazimierz Sprawiedliwy Zmarł: 1138 r.

Bolesław Śmiały

Dane personalne Imię: Bolesław Przydomki: Śmiały, Szczodry Personalia rodziców: Kazimierz Odnowiciel, książę Polski i Dobronega, córka Włodzimierza, wielkiego księcia kijowskiego Urodzony: ok. 1042 Stan cywilny: żonaty z księżniczką ruską lub niemiecką (imię żony nieznane) Dzieci: Mieszko Zawód: książę (lata 1058 – 1076), a potem król Polski Koronowany: Boże Narodzenie 1076 Zmarł: 2 lub 3 kwietnia 1081 Pochowany: miejsce nieznane (może w Tyńcu pod Krakowem) Początek rządów Kiedy w 1058 r. umierał książę Kazimierz zwany Odnowicielem,

Kazimierz Odnowiciel

Dane personalne Imiona: Kazimierz Karol Przydomek: Odnowiciel Personalia rodziców: Mieszko II, król, a potem książę Polski, i Rycheza (Ryksa), księżniczka niemiecka Urodzony: 25.07.1016 Stan cywilny: żonaty – Dobroniega, córka Włodzimierza, księcia kijowskiego Dzieci: Bolesław II Śmiały, książę i król Polski; Władysław Herman, książę Polski; Mieszko; Otto; Świętosława – żona Wratysława II, księcia i króla Czech Zmarł: 1058 r. Pochowany: katedra w Poznaniu Następca Mieszka II Odrzucana hipoteza Kto objął rządy w Polsce po śmierci Mieszka II?

Mieszko II

Dane personalne Imiona: Mieszko Lambert Przydomek: Gnuśny Personalia rodziców: Bolesław Chrobry i Emnilda Urodzony: 990 r. Stan cywilny: żonaty – Rycheza (Ryksa), księżniczka niemiecka Dzieci: Kazimierz Odnowiciel i dwie córki Koronowany: 25.12.1025 Zmarł: 1034 r. Pochowany: katedra w Poznaniu   Między Chrobrym a Odnowicielem Na tronie Mieszko II (1025-1030) Po śmierci króla Bolesława Chrobrego (1025) władzę w Polsce objął jego syn, Mieszko II. Koronował się jeszcze w tym samym roku. Występował przeciwko Niemcom i dwukrotnie (1028, 1030) zorganizował

Bolesław Chrobry

Dane personalne Imię: Bolesław Przydomek: Chrobry, nazywany także Wielkim Personalia rodziców: Mieszko I, książę Polski, i Dobrawa, córka księcia Czech Bolesława Data urodzenia: ok. 967 r. Stan cywilny: czterokrotnie żonaty (z córką margrabiego Miśni Rykdaga, potem z Węgierką, następnie z Emnildą, a na końcu z Odą) Dzieci: m.in. Bezprym; Mieszko II, późniejszy król Polski; Otto; co najmniej 4 córki Zawód: książę, od 1025 r. król Polski Zmarł: 1025 Pochowany: katedra w Poznaniu   Walka o władzę Podział kraju

Mieszko I – Władca bez korony

Dane personalne Imię: Mieszko Data urodzenia: nieznana Personalia rodziców: Siemomysł, władca Polan, matka nieznana z imienia Zawód: władca Polan, książę Polski Panował: ok. 960-992 Stan cywilny: siedem żon, gdy był jeszcze poganinem, potem Dobrawa, księżniczka czeska, a po jej zgonie Niemka Oda Dzieci: oprócz tych, których nie znamy z imienia – Bolesław zwany Chrobrym (syn Dobrawy), Mieszko, Świętopełk i Lambert (synowie Ody) Zmarł: 25 V 992 r. Zanim powstała Polska Terytorium, które później nazwano Polską,

Królowie elekcyjni

 Czym jest elekcja? Elekcja – z łaciny: electio = wybór – powoływanie króla w drodze obioru. Elekcja viritim – z łaciny: pojedynczo, osobno – cała szlachta uczestniczy w obiorze króla. Interreks – z łaciny: osoba sprawująca najwyższą władzę w państwie w czasie bezkrólewia – w Polsce te obowiązki pełnił prymas, czyli arcybiskup gnieźnieński. Skojarz daty: 1572-1795 W 1572 r. (śmierć króla Zygmunta Augusta) dynastia Jagiellonów przestaje rządzić Polską. Odtąd, do 1795 r., na tronie polskim będą zasiadać królowie wybierani przez szlachtę. Uwaga!