Biografie

Bolesław Prus

Biografia 20 VIII 1847 – właściwie Aleksander Głowacki, urodzony w Hrubieszowie, pochodził z ubogiej szlachty herbu Prus. Wcześ­nie traci rodziców, wychowuje się u krewnych w Puławach, a potem w Lublinie. W Lublinie też zaczyna uczęszczać do Szkoły Realnej. Luty 1861 – przenosi się do Siedlec, a potem do Kielc pod opiekę brata – Leona. 1863 – bierze udział w powstaniu styczniowym. Ranny, trafia do szpitala, a potem do więzienia w Lublinie. Po zwolnieniu kończy gimnazjum w Lublinie. 1866 – zdaje egzamin na

Bolesław Leśmian – biografia

Bolesław Leśmian (1877 lub 1878-1937) to jeden z najciekawszych polskich poetów symbolicznych i międzywojennych. Twórczość Leśmiana ewoluowała z czasem, zawsze jednak pozostawał poetą bardzo oryginalnym, nastawionym na grę słowem i obrazem. Był poetą filozofem, mającym swój wkład w kształt wielu środowisk twórczych Polski, m.in. skamandrytów, awangardy. Epoka – Bolesław Leśmian jest poetą dwóch epok – Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Miejsca –  Hrubieszów Nurty  – Leśmian jest poeta indywidualistą, trudno przypisać go do określonego nurtu.

Charles Baudelaire

Mini-CV 1827 – śmierć ojca, Baudelaire był wówczas sześcioletnim chłopcem. 1828 – powtórne małżeństwo matki, ojczym Baudelaire’a, major Aupick, wprowadził do domu surową i nieznaną chłopcu dyscyplinę. 1832 – przeprowadzka do Lyonu, gdzie Charles rozpoczął naukę w renomowanym Liceum Luis-le-Grand. 1841 – podróż do Indii. 1842 – poeta poznał Jeanne Duval, która została jego kochanką i muzą na wiele lat. 1847 – publikacja jego debiutanckiej powieści Fanfarlo. 1848 – udział w zamieszkach lutowych w Paryżu.

Andrzej Frycz Modrzewski – biografia

Mini-CV 1519 – koniec studiów w akademii Krakowskiej. 1519-1525 – służba w kancelariach dostojników kościelnych. 1531-1541 – podróże po Europie, wyższe studia w Wittenberdze. 1547 – służba dyplomatyczna na dworze Zygmunta Augusta. 1555 – wycofanie się z życia publicznego. Andrzej Frycz Modrzewski obok Piotra Skargi należy do czołowych publicystów epoki odrodzenia. Modrzewski był wszechstronnie wykształcony, podróżował po Europie, pobierał nauki u Erazma z Rotterdamu, poznał samego Marcina Lutra. Zwano go „ojcem polskiej myśli demokratycznej”, a to dlatego,

Andrzej Bursa

Mini-CV Data urodzenia: 21 marca 1932 r. 1952 – ślub z Ludwiką Szemioth, studentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1954 – debiut poetycki, wiersz Głos w dyskusji o młodzieży opublikowany w Życiu Literackim. 1955 – wstąpienie do PZPR i porzucenie studiów. 1957 – odrzucenie przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie maszynopisu jego debiutanckiego tomu poetyckiego pt. Kat bez maski. Data śmierci: 15 listopada 1957 r. Andrzej Bursa odbierany jest jako poeta buntownik, „młody gniewny”, ktoś w rodzaju Jamesa Deana w poezji polskiej.

Albert Camus

Mini-CV 1913 – Albert Camus przyszedł na świat w Algierii. 1935-1937 – członek partii komunistycznej. 1940 – wyjazd do Francji i udział w ruchu oporu. Od 1942 – przyjaźń z Jeanem Paulem Sartre’em trwająca do 1951 roku. 1957 – literacka Nagroda Nobla za całokształt twórczości. 1960 – tragiczna śmierć w wypadku samochodowym. Albert Camus był przedstawicielem nurtu zwanego egzystencjalizmem, choć sam nigdy się za egzystencjalistę nie uważał. Nie był filozofem. Swój pogląd na świat wyrażał

Adam Asnyk

Najbardziej znany i popularny poeta polski okresu pozytywizmu urodził się w 1838 w Kaliszu, zmarł w 1897 w Krakowie. Studiował na różnych uczelniach w Warszawie, Wrocławiu, Paryżu i Heidelbergu (tam też zrobił doktorat z filozofii). Brał udział w Powstaniu Styczniowym, po jego upadku wyjechał z kraju. Po powrocie przebywał we Lwowie, a następnie w Krakowie, gdzie mieszkał aż do śmierci. Był redaktorem i wydawcą pism Reforma i Nowa Reforma, radnym