PRACA

Socjolog

Relacje międzyludzkie mogą ludzi łączyć tworząc grupy społeczne, instytucje czy całe społeczeństwa, lub dzielić przez społeczne podziały. Społeczeństwo jest to więc zbiór jednostek, które ze sobą współpracują i współżyją dla dobra całości. Społeczeństwo, jako całość, istnieje więc dzięki strukturze wzajemnych relacji, a sieć stosunków międzyludzkich decyduje o tym, kim się stajemy. Jest to więc nauka o nas. Socjologia jest nauką o procesach zachodzących w społeczeństwie i o regułach rządzących grupami

Archeolog

Na czym polega praca archeologa? Archeolog bada przeszłość zdobywając materiał badawczy podczas prowadzonych prac wykopaliskowych. Obszarem jego działania są prehistoryczne grody, cmentarzyska, kurhany, pola bitew. Bada w jaskiniach ślady pierwszych myśliwych, zasypane przez piasek pustyni osiedla, zatopione miasta pod wodą, odsłania antyczne mozaiki, penetruje średniowieczne krypty. Można go spotkać na budowach autostrad, magistrali kolejowych, rurociągów, wszędzie tam gdzie występuje ryzyko zniszczenia materiału historycznego. Jest również obecny przy ekshumacji grobów. Jego

Architekt

Praca architekta polega na projektowaniu obiektów budowlanych, adaptacji już istniejących obiektów, aranżacji wnętrz i przestrzeni wokół oraz czuwaniem nad ich realizacją.   Predyspozycje, wymagania W pracy architekta konieczna jest wyobraźnia przestrzenna, uzdolnienia plastyczne, wrażliwość na formę i przestrzeń oraz kolor, umiejętność rysowani, znajomość rysunku technicznego, znajomość materiałów używanych w branży budowlanej oraz sztuki konstruktorskiej. Bardzo ważna jest również doskonała znajomość obsługi komputera, aby móc używać zaawansowanych aplikacji do projektowania. Współcześnie architekci

BRANŻA FILMOWA Zawody związane z teatrem i filmem

Zawody związane z teatrem i filmem Pracować przy produkcji filmu, poczuć atmosferę planu filmowego, spotkać sławnych aktorów, samemu w nim zagrać. To marzenie wielu młodych ludzi. Aby powstał film musi być zaangażowanych wiele osób o różnych specjalnościach. Dlatego jeśli chciałbyś współuczestniczyć przy powstawaniu dzieł filmowych, niekoniecznie jako ekranowy amant, z pewnością znalazłby się tam dla Ciebie miejsce. Zobacz, jak wielu specjalistów pracuje nad produkcją filmu i pomyśl na jakim etapie

Branża budowlana

W pracowni projektowej… Architekt Jego praca polega na wykonaniu projektów budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych To dzięki jego wyobraźni powstają imponujące wieżowce, przestronne galerie handlowe, oryginalne stadiony i obiekty przemysłowe. Od niego zależy kształt, kolor, funkcjonalność i wytrzymałość obiektu. On decyduje jak rozplanowane będą pomieszczenia w domku jednorodzinnym, jakie rozwiązania konstrukcyjne zastosować, jaki zostanie użyty materiał do jego budowy, jak duże będą okna, gdzie umieszczone drzwi, jakiego kolor będzie elewacja

Scenograf – zawód

Kim jest? Scenograf jest autorem oprawy plastycznej filmu, przedstawienia teatralnego czy programu telewizyjnego. To dzięki niemu słowo wypowiadane ze sceny zyskuje plastyczną oprawę. Jest prawą ręką reżysera. Kieruje i nadzoruje prace podległych mu pracowników pionu scenograficznego. Predyspozycje Scenograf powinien nie tylko posiadać uzdolnienia i umiejętności plastyczne, ale i sporą wiedzę z historii sztuki (również z historii architektury). W tym zawodzie duże znaczenie ma też umiejętność obserwacji rzeczywistości. Wyobraźnia, kreatywność, poczucie