Sprawdzian

Takie pytanie może zadać nauczyciel, jeśli będzie chciał sprawdzić, czy przeczytałeś lekturę:

Który z bohaterów zyskał pseudonim Kopernicki?
Alek. Pseudonim taki zyskał po akcji związanej z pomnikiem Korpernika polegającej na zdjęciu z postumentu tablicy z niemieckimi napisami.

O której godzinie zwykle dokonywało rewizji i aresztowań w polskich domach gestapo?
O godzinie czwartej rano.

Jak miała na imię narzeczona Alka?
Basia.

Kto nosił pseudonim Zeus?
Leszek Domański, wódz Buków i jednocześnie nauczyciel geografii w Gimnazjum im Stefana Batorego.

Ilu członków Grup Szturmowych zginęło podczas ataku na posterunek żandarmerii w Sieczychach?
Po stronie polskiej Zośka był jedyną ofiarą tej akcji.

Kogo określano mianem Matuli?
Matkę Rudego, Janka Bytnara. Jego troskliwa, bardzo czuła, a przy tym dzielna mama opiekowała się wszystkimi harcerzami i dlatego nazywano ją Matulą polskiego harcerstwa.

Który z bohaterów i w jakim momencie cytuje fragment wiersza Juliusza Słowackiego Testament mój?
Czarny Jaś, czuwający przy umierającym Rudym. Wiersz Słowackiego deklamuje na prośbę Rudego.

W jaki sposób ukarali okupanci ludność warszawską za akcję związaną z pomnikiem Kopernika?
Zlikwidowali pomnik Jana Kilińskiego.

Oprócz prowadzenia akcji antyniemieckich Zośka, Rudy i Alek zajmowali się pracą zarobkową. Jakie zawody wykonywali?
Szklarza, rikszarza, korepetytora, drwala, „producenta” marmolady.

Co znajdowało się na Pawiaku?
Więzienie, funkcjonujące jeszcze przed wojną.

Co znajdowało się w alei Szucha?
Siedziba gestapo, czyli niemieckiej policji politycznej, słynącej z bezlitosnego traktowania więźniów, wprowadzenia metod terroru.

 

Zobacz:

Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego

Kamienie na szaniec – pytania i odpowiedzi

Kamienie na szaniec Aleksanda Kamińskiego na lekcji

Kamienie na szaniec na egzaminie

„A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. Romantyczna wizja ofiary.

Najważniejsi bohaterowie powieści Kamienie na szaniec