Wyraź własne stanowisko wobec następujących stwierdzeń: Cierpię, więc jestem. Cierpienie uszlachetnia człowieka.

Jak zacząć?

Możesz ogólnie – od rozwinięcia podanych myśli. Co znaczą według Ciebie?

  • Cierpię, więc jestem. – Cierpienie, tak jak i szczęście, nadaje ludzkiemu życiu sens. Jest jego nieodłączną częścią.
  • Cierpienie uszlachetnia człowieka. – Cierpienie wcale nie musi być karą. Ono może być krokiem w rozwoju człowieka. Człowiek, który doznał cierpienia, staje się lepszym. Potrafi współczuć innym ludziom, umie cieszyć się swoim szczęściem.

Rozwinięcie

Nauczyciel zadaje Ci dość ogólne pytanie – takie życiowe, na które możesz odpowiedzieć na podstawie własnych przemyśleń? Uwaga, pułapka! To język polski – nie zapomnij o tym. Chcesz dostać dobrą ocenę, nawiąż do jakiegoś znanego Ci dzieła literackiego – wiersza, prozy. Po kilku zdaniach wstępu nawiąż do przykładu z literatury.

Poszukaj przykładu!
Cierpienie… Tu od razu powinien przypomnieć Ci się Hiob. Był to człowiek dobry, bogobojny, szanowany, miał rodzinę, żył w spokoju i szczęściu, a jednak Bóg postanowił, że podda go próbie cierpienia. Hiob stracił majątek, dzieci, dotknął go trąd, przyjaciele wystąpili przeciwko niemu. Jaki był sens tego cierpienia? Dlaczego Bóg pozwolił, by cierpiał człowiek, który nigdy przeciwko niemu nie wystąpił? Po pierwsze, nieznane są wyroki boskie. Nigdy nie dociekniemy, jakie plany wobec nas ma Bóg. Po drugie, historia Hioba ma nam ukazać, i jednocześnie nas uspokoić, że cierpienie, choć niezawinione, ma sens. Człowiek powinien z pokorą je przyjąć. A spokój w cierpieniu da mu właśnie niewinność. W nagrodę za wierność i ufność Bóg zwrócił Hiobowi zdrowie, wszelkie dobra i obdarzył go nowymi dziećmi.

Zabłyśnij!
Różne postacie cierpienia i postawy wobec niego:

  • Cierpienie jako kara – za przeciwstawienie się Bogu. Doświadczyli go Adam i Ewa, mieszkańcy Sodomy i Gomory, Egipcjanie, którzy krzywdzili Izraelitów (plagi egipskie).
  • Cierpienie jako próba – ciężka i bolesna próba bez winy. Poddani jej zostali Abraham i Hiob – obaj wyszli z niej zwycięsko.
  • Cierpienie za ludzkość (mesjanistyczne) – Chrystus wziął na swe barki ludzkie winy, by za nie odpokutować. Poświęcił siebie, by zbawić świat.

Na zakończenie

Takich Hiobów mamy wokół siebie mnóstwo, bo cierpienia jest pełno na świecie, dookoła nas. Tysiące ludzi ginie w czasie trzęsienia ziemi czy huraganu. Dlaczego? – pytamy. Tu jest miejsce na ciąg dalszy Twoich przemyśleń. Możesz wciągnąć do dyskusji inne osoby.

Uwaga, ważne!
Cierpię, więc jestem – to parafraza znanych słów Kartezjusza – filozofa z XVII wieku. „Myślę, więc jestem”
– to zdanie, które stanowi podstawę filozofii tego myśliciela.

Zaskocz nauczyciela!
Cogito ergo sum – tak myśl Kartezjusza brzmi po łacinie.
Warto zapamiętać!

Zobacz:

Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia

Pytanie o sens cierpienia

Cierpienie – motyw literacki

Jak pisać o cierpieniu

Cierpienie – siła kształtująca charakter człowieka czy element zła w świecie, którego nie jesteśmy w stanie wyjaśnić? Rozwiń temat w odniesieniu do Biblii i mitologii.

Czy cierpienie ma sens? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do postaci z Biblii i antyku