Pieśń jest to gatunek o rodowodzie antycznym. Za jej twórcę uznaje się wielkiego rzymskiego poetę Horacego. Zwał on swe utwory carmina (łac. pieśni), stąd nazwa gatunku. Początkowo w poezji pieśni były związane z muzyką, z czasem stały się samodzielną formą literacką. Są to utwory liryczne o refleksyjnym charakterze.

 

Najważniejsze motywy pojawiające się w Pieśniach

Będą to:

 • motyw Fortuny, niestałej i zwodniczej, która szydzi z człowieka,
 • motyw świata jako smutnego teatru marionetek i Boga – wielkiego reżysera, rozporządzającego ludzkim losem,
 • motyw cnoty jako zespołu największych wartości, takich jak mądrość, prawość, umiar, patriotyzm, piękno, czyste sumienie,
 • motywy stoicko-epikurejskie, jak spokój, równowaga wewnętrzna, obojętność wobec wzruszeń, szczęście umiarkowane, brak cierpień,
 • motyw dobrej, poczciwej sławy,
 • motyw Arkadii ziemiańskiej
 • motyw Boga Wielkiego Architekta, Budowniczego świata,
 • motywy patriotyczno-obywatelskie, tyrtejskie,
 • motywy exegi monumentum i non omnis moriar.

Uwaga!

 • W Pieśniach poeta wyraził przekonanie, że można pogodzić ze sobą mądrość stoicką i epikurejską, chrystianizm, nakazy obywatelskie, pragnienie sławy i inne doświadczenia człowieka. Był zatem piewcą renesansowej harmonii świata.
 • W Pieśniach Kochanowski okazał się prawdziwym człowiekiem renesansu, faworyzującym chwilę teraźniejszą, życie dane tu i teraz. Czas ludzki, ziemski traktował jako odrębną, autonomiczną wartość, przeciwstawiał go wieczności – domenie Boga oraz kolistemu czasowi natury. Teraźniejszość była dla poety najważniejszą fazą ludzkiego istnienia. Stanowiła obszar ludzkiego działania i przeżywania, obserwacji i kontemplacji, stąd jej afirmacja.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Pieśni Jana Kochanowskiego

Pieśni Kochanowskiego na maturze

Przedstaw Pieśni Jana Kochanowskiego jako wyraz filozofii życia poety.

Jaką filozofię zawarł Jan Kochanowski w pieśniach i fraszkach?

Problematyka obywatelska i krytyka Polaków w Pieśni o spustoszeniu Podola Jana Kochanowskiego.

Pieśni – filozofia życia Kochanowskiego

Jana Kochanowskiego Pieśni

Postawa światopoglądowa Kochanowskiego w Pieśniach a myśl antyczna i chrześcijańska