Zbigniew Herbert był niepowtarzalną osobowością polskiej poezji współczesnej. Herbert jest mistrzem w kreowaniu scen rozgrywających się w miejscach wyobrażonych, „dalszych ciągów” wątków historii czy też kultury. Np.

 • Tren Fortynbrasa to odpowiedź na pytanie, co stało się (co mogło się stać) po śmierci Hamleta,
 • Apollo i Marsjasz – ciąg dalszy pojedynku osób, który mitologia kończy zwycięstwem Apolla.
 • Domysły na temat Barabasza – doskonały wiersz nawiązujący do biblijnego motywu uwolnionego przestępcy – Barabasza.

Tematyka poezji Herberta

 • człowiek wobec śmierci i zagadek istnienia (Brzeg, U wrót doliny)
 • człowiek w poszukiwaniu wartości etycznych (Pan Cogito)
 • człowiek wobec historii (Raport z oblężonego miasta, Trzy studia na temat realizmu)
 • sztuka – jej wyznaczniki (Dlaczego klasycy)
 • refleksja nad historią, filozofią, literaturą, Biblią (Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy)
 • władza, cierpienie, codzienność (Sprawozdanie z raju)
 • poeta i poezja, ich rola we współczesnym świecie (Przypowieść)
 • idea „wielkiego powrotu” do tradycji

Cechy twórczości

 • problematyka moralnej postawy człowieka jako główny temat
 • wykorzystanie mitów, dzieł sztuki, postaci i wydarzeń historycznych w poezji
 • temat człowieka wobec śmierci i zagadek istnienia, historii
 • refleksja nad historią, filozofią, literaturą

Szukaj w wierszach

 • wartości i postaw moralnych
 • tradycji kultury europejskiej: antyku i Bibli

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Poezja Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert – jak pisać o…

Zbigniew Herbert – biografia

98. Omów moralistykę i przesłanie wybranych utworów Zbigniewa Herberta

Zaprezentuj analizę wybranych utworów Zbigniewa Herberta