98. Omów moralistykę i przesłanie wybranych utworów Zbigniewa Herberta.

Zacznij:
Zbigniew Herbert obok Czesława Miłosza to jeden z największych autorytetów poetyckich. Herbert to poeta-moralista, który głosi wiarę w możliwość (i konieczność) zachowania godności w każdej sytuacji, wartości humanistyczne, honor i postępowanie zgodne z własnym sumieniem).

Rozwiń:

  • Odkrywa wartości już zapomniane – poszukuje ich w antyku i w tradycji biblijnej.
  • Próbuje ocalić wartości, które zasługują na ocalenie. Ważne są dla niego imponderabilia – niepodważalne, podstawowe wartości, takie jak honor, kultura humanistyczna, godność.
  • Potępia totalitaryzm i zbrodnie wojenne.
  • Jest surowy i nieubłagany, gdy kończy się kompromis, a zaczyna zdrada samego siebie i akceptacja nieprawości.

Zakończ:
Życie bywa w jego utworach ukazywane jako walka o zachowanie etycznego porządku i ocalenie własnego sumienia. Taka walka to obowiązek każdego człowieka.

 

Najważniejsze utwory Zbigniewa Herberta:

Zobacz:

Zbigniew Herbert – biografia

Zbigniew Herbert – jak pisać o…

Poezja Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert – tematy prac pisemnych

Zbigniew Herbert – praca domowa

Twórczość Zbigniewa Herberta

Funkcje nawiązań do Biblii i mitologii w twórczości Zbigniewa Herberta

Demaskacja mitów w poezji Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert na maturze