Namuzowywanie

Muzo
Natchniuzo
tak
ci
końcówkuję
z niepisaniowości

natreść
mi
ości
i
uzo

Jak nazwiesz wyraz namuzowywanie, będący tytułem wiersza?

Tytuł jest neologizmem – wyrazem utworzonym przez poetę na własne potrzeby.
Słowo „namuzowywanie” zostało utworzone od słowa muza.

Przypomnij sobie
Muzy – były w starożytnej Grecji patronkami sztuki, towarzyszkami Apollina. Było ich dziewięć. Każda opiekowała się inną dziedziną sztuki (np. teatrem, muzyką). Dziś metaforycznie kino określamy jako X muzę.

Jaki stosunek twórcy do języka zdradza tytuł wiersza?

 • twórcze podejście do materii językowej
 • chęć odświeżania tradycyjnych środków
 • odwagę w tworzeniu neologizmów
 • śmiałość w zestawianiu wyrazów
 • skłonność do językowych eksperymentów i poetyckiej ekstrawagancji

Jak określisz temat wiersza?

Jest nim… tworzenie utworu, zdobywanie natchnienia.
Słowo „namuzowywanie” można chyba przetłumaczyć jako szukanie natchnienia (dawały je muzy).

Jak nazywamy zjawisko pisania w utworze literackim o własnym procesie twórczym?

To autotematyzm.

Jak nazwiesz bezpośredni zwrot do muzy w pierwszym wersie wiersza?

To apostrofa.

Przypomnij sobie.
Apostrofa to bezpośredni zwrot do osoby lub zjawiska. Rozbudowaną apostrofę, umieszczoną na początku utworu literackiego, np. eposu, nazywano inwokacją (np. inwokacja w Panu Tadeuszu).

Wypisz z tekstu neologizmy. Spróbuj je „przetłumaczyć” na język potoczny

„namuzowywanie” – zdobywanie natchnienia
„natchniuzo” – osobo, która przynosisz natchnienie
„końcówkuję” – piszę, tworzę wyrazy, odmieniam je
„z niepisaniowości” – ze stanu braku natchnienia, regresu twórczego
„natreść” – nadaj treść, kształt słowny, a może: podpowiedz mi treść

Co szczególnego dzieje się w drugiej strofie wiersza? Jakie to sprawia wrażenie?

Zostają rozbite lub ucięte wyrazy: „i”, „ości”, „i”, „uzo”.
Urwane słowa sprawiają wrażenie nieporadnych, wypowiadanych z trudem, śmiesznych nawet.
Przypominają trochę wyrazy wypowiadane przez uczące się mówić dziecko. Jakby poeta przez cały proces tworzenia na nowo uczył się mówić.
Nie bez znaczenia jest też sąsiedztwo wyrazów mi – ości – uzo, jakby miłość i muza (wyrazy wzniosłe) sąsiadowały z ością, czymś prozaicznym.
To typowe dla Białoszewskiego!

Jak został przedstawiony proces tworzenia?

Jako męczenie się, wydobywanie z siebie nieporadnych wyrazów, ale też zajęcie niepoważne („końcówkuję”), codzienne, wręcz śmieszne (kiedy z miłości wychodzą „ości”).

Do jakiej tradycji nawiązuje poprzez odwołanie do muz wiersz Białoszewskiego?

Poprzez odwołanie do muz utwór nawiązuje do kultury antycznej, w której były one patronkami sztuki.
Zwrot do muz w początkowej części utworu to ukłon w stronę eposu.

Czy w utworze został zachowany antyczny patos?

Nie, wręcz przeciwnie, wyrazy takie jak „końcówkuję” sprawiają wrażenie nieporadnych, potocznych, prozaicznych i na pewno nie patetycznych!
A rozbicie jednego z wyrazów w ostatniej zwrotce sprawia, że zamiast „miłości” czytamy „ości”, a więc ze sfery wzniosłej przenosimy się do jak najbardziej przyziemnej, prozaicznej.

Jaką tradycję poetycką wykpił Białoszewski?

 • patetycznego przedstawiania procesu tworzenia (żywą w antyku czy romantyzmie);
 • ukazywania poety jako wieszcza;
 • ubóstwiania twórcy i jego twórczości, sugerowania związku poezji ze sferą sacrum (muzy).

Określ na podstawie wiersza Białoszewskiego cechy poezji lingwistycznej

 • gra słów – znaczeń, brzmień wyrazów, położenie na nią głównego nacisku w wierszu;
 • obecność neologizmów – wymyślonych, utworzonych od istniejących słów wyrazów (ich tworzenie zgodne jest z regułami słowotwórczymi, ale efekt nowy, zaskakujący, niekiedy zabawny – powstają nikomu nieznane wyrazy;
 • rozbijanie, niekonwencjonalne dzielenie wyrazów;
 • niekonwencjonalne łączenie wyrazów (zaskakujące sąsiedztwo);
 • zmienianie przyzwyczajeń czytelnika, zaskakiwanie go.

Zobacz:

Miron Białoszewski

Miron Białoszewski – Namuzowywanie

Jak nazwiesz wyraz namuzowywanie, będący tytułem wiersza Białoszewskiego?

 

Poezja Mirona Białoszewskiego

Miron Białoszewski – praca domowa

Przedstaw cechy poezji Mirona Białoszewskiego

Miron Białoszewski – poeta rupieci

Lingwizm i poezja Mirona Białoszewskiego