Co to jest równoważnik zdania?
Podaj przykłady ilustrujące rozmaitość typów równoważników.

Równoważnik zdania to wypowiedzenie nie zawierające orzeczenia, rozumianego tutaj jako czasownik najczęściej w formie osobowej.

 • Trudno natomiast mówić o wyraźnych typach równoważników. Charakterystyczną konstrukcją jest imiesłowowy równoważnik zdania, czyli konstrukcja z imiesłowem przysłówkowym, pełniąca funkcję zdania podrzędnego okolicznikowego czasu lub sposobu. Taki równoważnik jest zawsze podrzędną częścią zdania złożonego:
  • Pisząc te słowa, myślałem o nadchodzącym egzaminie.
   (= kiedy pisałem)
  • Przeczytawszy gazetę, zaczął rozwiązywać krzyżówkę.
   (= kiedy przeczytał)

Na ogół można sprowadzić równoważnik do postaci zdania.

 • W równoważnikach: Wyjść! Otwierać! wystarczy zamienić bezokolicznik na formę trybu rozkazującego. Mające formę rozkazów równoważniki typu Baczność! Na ramie broń! są równie zrozumiałe, gdyż łatwo można się domyślić, jaki czasownik został opuszczony: Stańcie na baczność!
  Weźcie na ramie broń.
 • Przy zamianie na zdania innych równoważników decydującą rolę odgrywa kontekst: sytuacja wypowiedzi i to, co zostało powiedziane wcześniej. Oto przykłady takich kontekstowych równoważników:
  • W domu.
  • Sąsiadka.
  • Nie zawsze.
  • Nie.
  • W porządku.
  • Do zobaczenia.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Wypowiedzenie

Imiesłowowy równoważnik zdania

19. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby imiesłowowy równoważnik zdania był dobrze użyty?