Spójnik

Spójnik – niesamodzielna, nieodmienna część mowy

Funkcja

 • spajanie (łączenie) wyrazów w zdaniu pojedynczym lub zdań składowych w zdaniu złożonym.
 • Spójnik jest dla nas szczególnie istotny przy określaniu zdań współrzędnych i podrzędnych (bo od niego właśnie zależy rodzaj zdania).

Przykłady:

 • Będę pisał i liczył.
 • Kupię lody albo gofry.
 • Pójdę na spacer, ale najpierw odrobię lekcje.

Przykłady spójników:

i, oraz, ale, a, ani, lecz, jednak, zaś, albo, że, więc, bo, dlatego, czyli, zatem, żeby, aby, by, jeśli, jeżeli, chociaż, gdyby, ponieważ, gdyż, aż, jak, ni, bądź, tudzież, niż

 

Spójniki

współrzędne

 • łączne
  i, a, ani, ni, zarazem, też, jak również, tudzież
 • rozłączne
  a, albo, lub, czy, bądź
 • wyłączające
  ani, ni
 • przeciwstawne
  a, ale, lecz, zaś, jednak, natomiast, przecież, wszelako, aczkolwiek, mimo to
 • wynikowe
  więc, zatem, toteż, dlatego, przeto, tedy, to, toteż
 • włączne
  czyli, to jest, to znaczy, mianowicie

podrzędne

 • że, gdy, podczas gdy, gdyby, choć, chociaż, chociażby, dopóki, bo, bowiem, albowiem, jeżeli, jeżeliby, jeśli, jeśliby,
  aby, by, żeby, ażeby, iżby, jakoby, ponieważ, gdyż, jakkolwiek, iż, skoro

 

Spójniki współrzędne łączą zdania współrzędnie złożone albo samodzielne wyrazy w zdaniach pojedynczych:

– Michał i Marek pojechali na giełdę.
– Karolek był zdolny, ale leniwy.

Przed łącznymi, rozłącznymi i wyłączającymi nie stawiamy przecinka, chyba, że któryś z tych spójników powtarza się w zdaniu, np. Lubię i lody, i gofry, i owoce). Przed pozostałymi spójnikami stawiamy stawiamy przecinek.


Spójniki podrzędne
łączą (w zdaniu złożonym) zdanie podrzędne z nadrzędnym:

 • Dowiedziałem się, że Sylwii zepsuł się rower.

Przed wszystkimi stawiamy przecinek.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Części mowy. Podstawowe informacje. (ćwiczenia)

Części mowy – powtórka

Fleksja TEST

Fleksja