Zaimek TEST

1. Zaimki: kto, co, który, jaki, gdzie są zaimkami:

A. nieokreślonymi,
B. przeczącymi,
C. dzierżawczymi,
D. pytającymi.

Odp. ………………………………….

2. Wpisz w odpowiedniej formie podany w nawiasie zaimek

A. Zapytałem (ona) ………………………………………………., czy pożyczy mi Krzyżaków.
B. Jutro oddam (ty) …………………………… wszystkie pożyczone przeze mnie kasety.
C. (Ja) ………………………………………………………zupełnie nie zależy na opinii Agaty.
D. Marku, czy możesz pożyczyć (oni) ………………………………………. tę starą mapę?

3. W których zestawach zdań wszystkie formy zaimków są użyte poprawnie?

A. Pomogę jej. Podaj mnie jabłko. Poznałem ją.
B. Przywitajmy nich. Ona poszła do niego. Zapukaj do niej.
C. Widzę go. Zazdroszczę jej. Zapytałem go.
D. Dał mnie do zrozumienia. Obraził się na nią. Pochwalił jego.

Odp. ………………………………….

4. Które z podanych zdań jest prawdziwe?

A. Zaimki rzeczowne mogą zastępować w zdaniach przymiotniki i przysłówki.
B. Zaimki są niesamodzielnymi i nieodmiennymi częściami mowy.
C. Zaimki przysłowne są nieodmienne.
D. Zaimki przymiotne odmieniają się przez przypadki i liczby, ale nie odmieniają się przez rodzaje.

Odp. ………………………………….

5. Zaimek się nie ma formy:

A. mianownika i biernika,
B. mianownika i wołacza,
C. narzędnika i wołacza,
D. narzędnika i biernika.

6. Wypisz ze zdań zaimki i określ ich rodzaje

A. Kto się lubi, ten się czubi. ………………………………………………………………………………………………
B. Jak ty mnie, tak ja tobie. ………………………………………………………………………………………………..

7. Przyporządkuj podane zaimki do odpowiedniej kategorii:

a) zaimki rzeczowne ……………………………………………………………
b) zaimki przymiotne ……………………………………………………………
c) zaimki liczebne ………………………………………………………………..
d) zaimki przysłowne ……………………………………………………………

ileś, gdziekolwiek, cokolwiek, tamten, wasz, żaden, dotąd, wszystko, nikt

8. Wyróżnione w zdaniach wyrazy zastąp zaimkami

A. Sąsiedzi mają szybkie auto. Chciałbym ……………………………………………… mieć.
B. Przeczytałem fajną książkę. Jeśli chcesz, mogę ci ………………………….. pożyczyć.
C. Aneta ma piękne, długie włosy. Wszyscy jej ……………………………… zazdroszczą.
D. Wreszcie kupiłam sobie tę czerwoną sukienkę. Od dawna o …………… myślałam.

 

Zaimek TEST – Odpowiedzi:

1. D.;
2. a) ją, b) ci, c) mnie d) im;
3. C.;
4. C.;
5. B.;
6.
A. kto – zaimek rzeczowny, względny, się – zaimek zwrotny, ten – zaimek wskazujący,
B. jak – zaimek przysłowny, względny,
ty – zaimek rzeczowny, osobowy,
mnie – zaimek rzeczowny, osobowy,
tak – zaimek przysłowny, wskazujący,
ja – zaimek rzeczowny, osobowy,
tobie – zaimek rzeczowny, osobowy;
7.
a) zaimki rzeczowne: cokolwiek, nikt,
b) zaimki przymiotne: tamten, wasz, żaden,
c) zaimki liczebne: ileś, wszystko,
d) zaimki przysłowne: gdziekolwiek, dotąd;
8. A. takie; B. ją; C. ich; D. niej

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Części mowy. Podstawowe informacje. (ćwiczenia)

Części mowy – powtórka

Zaimek

Fleksja

Fleksja TEST

Części mowy. Podstawowe informacje. (ćwiczenia)

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/praca-domowa-jezyk-polski/pytanie-z-czesci-mowy-i-fleksji