TEST Rodzaje wyrazów

 

25. Dopisz antonimy do wyrazów:

– piękny . …………………………………………………
– pozytywny …………………………………………….
– sympatyczny …………………………………………
– otyły ……………………………………………………
– miejski ………………………………………………….
– ciągły …………………………………………………..
– pusty ……………………………………………………
– dużo ……………………………………………………
– chaos …………………………………………………..
– mówić …………………………………………………..


26. Antonimem do przymiotnika „silny” jest wyraz:

A. mocny
B. potężny
C. krzepki
D. słaby

Odp. ………………………………………………………………………………


27. W którym szeregu występują antonimy:

A. ojciec, ojcowska
B. siła, władza
C. subiektywny, obiektywny
D. mówić, mówca

Odp. ………………………………………………………………………………


28. W którym szeregu ukryły się synonimy, a w którym antonimy?

A. góra, góral, góralka, górować
B. liceum, muzeum, akwarium, audytorium
C. popłatny, intratny, rentowny, lukratywny
D. sympatyczny, antypatyczny, pesymistyczny, optymistyczny

Odp. ………………………………………………………………………………


29. Podkreślone wyrazy zastąp bliskoznacznymi związkami (A, B, C, D, E). W razie potrzeby zmień formy gramatyczne wyrazów.

1) O! Jak ten Mariusz ostatnio schudł!
2) Zmieniłam grono przyjaciół, ale wpadłam w jeszcze większe tarapaty.
3) Czy wiesz, że Monika została pozbawiona pracy?
4) Mój brat przestał się łudzić.
5) Moi rodzice wreszcie przestali się martwić.

A. zasłona spadła z oczu
B. ciężar spadł z serca
C. spadł na wadze
D. spadła z deszczu pod rynnę E. straciła etat


30. Dopisz dwa wyrazy bliskoznaczne do słowa „aforyzm”:

Odp. ………………………………………………………………………………


31. Do każdego rzeczownika dopisz rzeczownik bliskoznaczny, zaczynający się od słówka „nie”:

A. kłótnia …………………………………………………………………………
B. wahanie ………………………………………………………………………
C. wróg ……………………………………………………………………………
D. kłamstwo ……………………………………………………………………..


32. Podaj 3 wyrazy bliskoznaczne do słowa „konsumować”.

………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..


33. Dobierz synonimy do wyrazów:


a) renesans ………………………………………………………………………
b) racjonalny ……………………………………………………………………..
c) emocjonalny …………………………………………………………………..
d) metamorfoza …………………………………………………………………..


34. Zapisz dowolne pary wyrazów pokrewnych, w rdzeniach których zachodzą następujące oboczności samogłoskowe i spółgłoskowe:

A . (ę : ą; k : cz) …………………………………………………………………..
B. (o : ó; g : ż) …………………………………………………………………….
C. (a : e; t : ć) ……………………………………………………………………..


35. Wybierz poprawną odpowiedź.

kleptoman

A. Pracownik warsztatu blacharskiego.
B. Plotkarz, człowiek przekazujący nieprawdziwe informacje.
C. Człowiek mający chorobliwą skłonność do kradzieży.

Odp. ………………………………………………………………………………

piroman

A. Kucharz, specjalista od sporządzania pierogów w restauracjach.
B. Podpalacz, człowiek chorobliwie zafascynowany ogniem.
C. Nieostrożny kierowca, sprawca wypadku drogowego.

Odp. ………………………………………………………………………………

harpagon

A. Mężczyzna silny i mocny, którego wszyscy się boją.
B. Marynarz pracujący na statkach wielorybniczych
C. Skąpiec, sknera, człowiek, który lubi przechowywać i liczyć pieniądze, a nie je wydawać.

Odp. ………………………………………………………………………………

kunktator

A. Człowiek, który łatwo przystosowuje się do okoliczności, zmienia poglądy w zależności od korzyści materialnych lub innych.
B. Osoba powolna w działaniu, która zwleka z podejmowaniem decyzji, unika działania.
C. Młody zarozumialec, hulaka, człowiek bardzo pewny siebie.

Odp. ………………………………………………………………………………


36. Zastąp wyrazy zapożyczone rodzimymi.

A. shop – …………………………………………………………………………
B. grill – …………………………………………………………………………..
C. konsorcjum – ……………………………………………………………….
D. konsensus – ………………………………………………………………..
E. slajd – …………………………………………………………………………
F. design – ………………………………………………………………………


37. Połącz przymiotniki obcego pochodzenia z ich rodzimymi odpowiednikami.

Przykład: heroiczny – bohaterski

a) optymalny ……………………………………………………………………
b) empiryczn …………………………………………………………………….
c) racjonalny ……………………………………………………………………
d) fakultatywny …………………………………………………………………
e) altruistyczny …………………………………………………………………
f) obligatoryjny ………………………………………………………………….

obowiązkowy, nieobowiązkowy, bezinteresowny, doświadczalny, rozumowy, bohaterski, najlepszy


38. Podkreśl skróty, które zostały napisane błędnie. Napisz je poprawnie.

A. numer – nr
B. ciąg dalszy nastąpi – cedn
C. magister – mgr
D. tak zwany – tzw.
E. doktor – dor
F. na przykład – np.
G. według – wdg
H. godzina – godz.

Odp. ………………………………………………………………………………


39. Obok każdego skrótu zanotuj jego pełne brzmienie:

a) wg ………………………………………………………………………………
b) tj. ……………………………………………………………………………….
c) m.in. ……………………………………………………………………………


40. Przyporządkuj podane skrótowce do odpowiedniej kategorii.

WSPS …………, PCK …………, GOPR …………, CPLiA …………, PKO …………, ZUS …………,

A. literowiec
B. głoskowiec,
C. sylabowiec,
D. mieszany

 

41. Jak rozumiesz następujące pojęcia?

zaufanie – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
złośliwość – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
przyjaźń – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
szacunek – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


42. Podaj pięć przykładów wyrazów zapożyczonych z języka obcego. Wskaż, z jakiego języka zostały zapożyczone.

……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..


43. Podaj różne nazwy rozgrywek sportowych:


a) wyścig żeglarski ……………………………………………………………………………………………………….
b) zjazd narciarski między tyczkami …………………………………………………………………………………
c) wyścig samochodowy ………………………………………………………………………………………………..
d) bieg na dystansie 42 195 km ……………………………………………………………………………………..


44. Podaj polskie odpowiedniki wyrazów:

a) partycypować – ………………………………………………………………………………………………………..
b) orator – ……………………………………………………………………………………………………………………
c) werdykt – ………………………………………………………………………………………………………………….
d) relikt – ………………………………………………………………………………………………………………………
e) renowacja – ……………………………………………………………………………………………………………….
f) bicykl – ……………………………………………………………………………………………………………………….


45. Uporządkuj wyrazy od najsłabiej nacechowanego emocjonalnie do nacechowanego najsilniej.


A. zmartwienie, zgryzota, troska, rozpacz, przygnębienie ………………………………………………………
B. panika, obawa, lęk, niepokój, przestrach, przerażenie……………………………………………………….
C. gniew, złość, wściekłość, irytacja…………………………………………………………………………………….


Odpowiedzi

25. piękny – brzydki; pozytywny – negatywny; sympatyczny – antypatyczny; otyły – chudy; miejski – wiejski; ciągły – przerywany, pusty – pełny, dużo – mało, chaos – ład (porządek), mówić – milczeć;
26. D.;
27. C.;
28. C. synonimy, D. antonimy;
29. 1. C.; 2. D.; 3. E.; 4. A.; 5. B);
30. sentencja, maksyma;
31. A. niezgoda, B. niepewność, C. nieprzyjaciel, D. nieprawda;
32. konsumować – spożywać, delektować się, jeść;
33. a) odrodzenie, b) rozumowy, c) uczuciowy, d) przemiana;
34. A. ręka : rączka, B. np. noga : nóżka, C. kwiat : kwiecie;
35. kleptoman – C; piroman – B; harpagon – C; kunktator – B;
36. A – sklep, B – rożen, C – spółka, D – zgoda, E – przezrocze, E. – wygląd;
37. a) najlepszy, b) doświadczalny, c) rozumowy, d) nieobowiązkowy,
e) bezinteresowny, f) obowiązkowy;
38. A. – nr, B. – cdn., C. – mgr, D. – tzw., E. – dr, F. – np., G. – wg, H. – godz.; 39. według, to jest, między innymi;
40. WSPS – A., PCK – A, GOPR – B., CPLiA – D, ZUS – B, PKO – B.
42. ratusz (niem), filozofia (gr.), fryzjer (fr.), konsul (łac), aktor (wł);
43. a) regaty, b) slalom, c) rajd, d) maraton; 44. a) uczestniczyć, b) mówca, c) wyrok, d) zabytek, e) naprawa f) rower;
45. A. troska, zmartwienie, przygnębienie zgryzota, rozpacz; B. obawa, niepokój, lęk, przestrach, przerażenie, panika, C. złość, gniew, irytacja, wściekłość

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Różne rodzaje wyrazów

Rodzaje wyrazów TEST

https://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c249-informacje-wstepne/skroty-i-skrotowce-podstawowe-informacje

Co to są archaizmy?

Co to są neologizmy?

Co to są synonimy?

Synonimy i antonimy

Archaizmy, neologizmy, synonimy, antonimy, homonimy