Rodzaje wyrazów TEST

 

1. Znajdź synonim słowa „morał”.

a) pouczenie
b) banał
c) przestroga
d) finał

Odp. ……………………………………………………….

2. Które z podanych słów są homonimami?

a) wiatr – wiatrak
b) róg ulicy – róg byka
c) lekki – ciężki
d) śmiały – odważny

Odp. ……………………………………………………….

3. Utwórz antonimy do słów:

a) wojna – ………………………………………….
b) biedak – …………………………………………….
c) zima – ……………………………………………
d) mądrość – ………………………………………….

Odp. ……………………………………………………….

4. Czy para wyrazów: krasnal i wielkolud, to:

a) synonimy
b) antonimy
c) homonimy
d) żadne z wyżej wymienionych

Odp. ……………………………………………………….

5. Utwórz:

a) antonim do słowa olbrzymi – ……………
b) synonim do słowa olbrzymi – …………….….
c) antonim do słowa smutek – ……………..
d) synonim do słowa smutek – ……………..……

Odp. ……………………………………………………….

6. Napisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym:

a) starożytny – ……………………………………….
b) monoteizm – …………………………………………….
c) autokracja – ……………………………………….
d) niż – ………………………………………………………..

Odp. ……………………………………………………….

4. Określ rodzaj gramatyczny podanych wyrazów:

A. hobby ……………………………………………………………
B. lobby …………………………………………………………….
C. derby ……………………………………………………………
D. opus …………………………………………………………….

Odp. ……………………………………………………….

7. Zastąp wyrazy obce ich polskimi odpowiednikami:

A. prognostyk ………………………………………………………………………………………………………..
B. exposé ………………………………………………………………………………………………………………
C. reemisja …………………………………………………………………………………………………………….
D. generalny ………………………………………………………………………………………………………….
E. anulować ……………………………………………………………………………………………………………
F. eksces ……………………………………………………………………………………………………………….
G. walor ………………………………………………………………………………………………………………….
H. lukratywny …………………………………………………………………………………………………………..

8. W poniższych zdaniach zastąp wyrazy obce ich polskimi odpowiednikami:

A Kowalski gra w defensywie. …………………………………………………………………………………………………………………………
B. W sobotę w hali Gwardii odbędzie się kolejny sportowy mityng. ……………………………………………………………………….
C. Będziemy modernizować szkolną pracownię komputerową. …………………………………………………………………………….
D. Myślę, że to optymalne rozwiązanie. …………………………………………………………………………………………………………….
E. Nieodzownym atrybutem każdego kominiarza jest czarny kapelusz. …………………………………………………………………..
F. Jak wytłumaczysz swoją czterodniową absencję w szkole? ……………………………………………………………………………….
G. Firma ojca naprawdę świetnie prosperuje. …………………………………………………………………………………………………….
H. Naszym priorytetowym celem jest zdobycie pieniędzy na operację Jurka. ……………………………………………………………

9. dopsz synonimy do podanych wyrazów:

a) wybuch – ……………………………………………………………………………………
b) doświadczenie – ………………………………………………………………………….
c) kościół – ……………………………………………………………………………………..
d) edukacja – ………………………………………………………………………………….
e) homilia – …………………………………………………………………………………….
f) intencja – …………………………………………………………………………………….
g) adwersarz – ………………………………………………………………………………..
h) przystosowanie ……………………………………………………………………………
i) synteza – …………………………………………………………………………………….
j) destrukcja – ………………………………………………………………………………….

10. Czym zastąpisz słowo „egocentryzm”:

A. egoizm
B. egalitaryzm,
C. egzaltacja,
D. ekumenizm

Odp. ……………………………………………………….

11. Synonimy występują tylko w szeregu:

a) chodzić, chodak, schody, przychodnia
b) listonosz, pocztylion, goniec, kurier
c) piękno, brzydota, dobro, zło
d) wspaniały, wspanialszy, najwspanialszy

Odp. ……………………………………………………….

12. Określ, na czym polega zasadnicze podobieństwo znaczeniowe poniższych par różnych wyrazów.

A. litr, centymetr ………………………………………………………………………………………..,
B. wiersz, obraz ………………………………………………………………………………………….,
C. małpa, kot ………………………………………………………………………………………………

13. Jakie podobieństwa dostrzegasz w poniższych szeregach antonimów?

A. chory, zdrowy
B. więcej, mniej
C. wewnątrz, na zewnątrz

14. Który z poniższych wyrazów nie jest synonimem słowa „zobowiązanie”?
A. deklaracja
B. przyrzeczenie,
C. stwierdzenie,
D. obietnica

Odp. ……………………………………………………….

15. Dopisz dwa synonimiczne określenia do wyrazu „niebo”.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………

16. Poszczególne wyrazy w poniższych grupach zastąp ich neutralnymi synonimami:

A. lekceważące: żółtodziób – ……………………………………………………………………………………….
B. eufemizmy: mieć długie ręce – ………………………………………………………………………………….
C. rubaszne: gały – …………………………………………………………………………………………………….
D. archaizmy: komnata – ……………………………………………………………………………………………..
E. archaizmy: wieczerza – …………………………………………………………………………………………….

17. Wyrazy o podobnym znaczeniu to:

a) synonimy
b) antonimy
c) homonimy
d) neologizmy
24. Uzupełnij tabelkę

Odp. ……………………………………………………….

 

Rodzaje wyrazów TEST – odpowiedzi

1. a);
2. b);
3. a) pokój, b) bogacz, c) lato, d) głupota;
4. b);
5. a) malutki, b) ogromny, c) radość, d) żal;
6. a) nowożytny, b) politelizm, c) demokracja, d) wyż;
7. A. zapowiedź, wróżba, B. wystąpienie, przemówienie, C. powtórna emisja, D. ogólny, powszechny, E. unieważniać, F. wybryk, h zyskowny, dochodowy, korzystny;
8. A. obronie, B. spotkanie, C. unowocześniać, D. najlepsze, E. elementem, F. nieobecność, G. rozwija się, H. najważniejszym;
9. a) eksplozja, b) empiria, c) świątynia, d) wykształcenie, e) kazanie, f) intencja, g) adwersarz, h) adaptacja, i) połączenie, j) zniszczenie,
10. A;
11. b);
12. A. jednostki miary, pojemności; B. wytwory myśli ludzkiej; C. zwierzęta, ssaki;
13. A. stan zdrowia; B. ilości; C. wskazanie miejsca;
14. C.;
15. sklepienie niebieskie, firmament;
16. A. lekceważące: żółtodziób – młodzieniec, chłopiec; żołdak – żołnierz; B. eufemizmy: mieć długie ręce – kraść, C. rubaszne: gały – oczy, graba – ręka, D. archaizmy: komnata – pokój, wieczerza – kolacja;

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Rodzaje wyrazów TEST 2

Różne rodzaje wyrazów

 

Co to są archaizmy?

Co to są neologizmy?

Co to są synonimy?

Synonimy i antonimy

Archaizmy, neologizmy, synonimy, antonimy, homonimy