• Popularnością wśród greckich tragików cieszyła się historia Edypa i jego rodziny – Antygona (sztukę o takim tytule napisał nie tylko Sofokles, ale i Eurypides oraz kilku innych mniej znanych tragików), Król Edyp, Edyp w Kolonie Sofoklesa.
  • Równie popularne były motywy związane z wojną trojańską – Filoktet (sztukę pod takim tytułem napisał i Ajschylos, i Sofokles, i Eurypides), Ajas Sofoklesa oraz późniejsze losy jednego z bohaterów trojańskich, Agamemnona, zamordowanego przez żonę Klitajmestrę. Śmierć ojca pomszczona przez jego dzieci to temat Elektry.
  • Historia Heraklesa i jego żony Dejaniry pojawia się w Trachinkach Sofoklesa.
  • Konflikt natury z prawem pojawia się w Fedrze Sofoklesa i Hipolicie Eurypidesa (problem miłości Fedry do pasierba Hipolita).
  • Czasem tematem tragedii bywały aktualne wydarzenia polityczne: klęska Persów pod Salaminą jest tematem Persów Ajschylosa, problemy związane z rozwojem demokracji w Atenach pojawiają się w Błagalnicach i Orestei Ajschylosa, degeneracja demokracji ateńskiej w Trojankach Eurypidesa (Ateńczycy po zdobyciu wyspy Melos sprzedali jej mieszkańców w niewolę).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Co wiesz o tragedii greckiej?

Jakie reguły obowiązują w tragedii greckiej?

Kim byli najsłynniejsi bohaterowie tragedii greckich?

Bohaterowie mitologiczni jako symbole wartości cenionych także dziś.

Podaj definicję tragedii jako gatunku

2. Przedstaw genezę i istotę tragedii w starożytnej Grecji