Utworzone przez Greków systemy stały się podstawą filozofii europejskiej.

  • Tales z Miletu – pierwszy filozof. Stworzył geometrię, znał się na astronomii – zaskoczył swoich współczesnych dokładnym wyliczeniem daty zaćmienia Słońca.
  • Sokrates – autor słynnego zdania: „Jedno wiem, że nic nie wiem”, mistrz dyskusji, został skazany na śmierć za „ateizm i szerzenie zepsucia”.
  • Platon – uczeń Sokratesa, jego słynne dzieło to Obrona Sokratesa, a także dialogi filozoficzne. Platon badał idee i cienie idei, uznawał świat zjawisk za względny. Słynnym pojęciem pochodzącym od Platona jest „jaskinia platońska”.
  • Arystoteles – budował racjonalną wiedzę, badał powszechne prawa bytu. Znanym dziełem Arystotelesa jest Poetyka, dzieło o zasadach tworzenia literatury.
  • Zenon z Kition – twórca stoicyzmu.
  • Epikur – twórca epikureizmu.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Antyk, filozofia

Filozofia starożytnej Grecji

Co jest główną zasadą świata, źródłem i istotą życia?

Wymień najsłynniejsze antyczne prądy filozoficzne

Wymień filozofów rzymskich

TABLICA. Nurty filozoficzne

Filozofia antyku

Najważniejsze pojęcia z filozofii antyku