Celem poezji barokowej jest zaszokować, zaskoczyć odbiorcę. Dlatego twórcza praca poetów skupia się na poszukiwaniu nowych form wyrazu, na oryginalności pomysłu – czyli „konceptyzmie”.

Najpopularniejszą techniką baroku była przecież metoda twórcza Giambattisty Marina – czyli konceptyzm. Przejął tę technikę polski Jan Andrzej Morsztyn i Daniel Naborowski, stosował tę technikę też Wacław Potocki.

Zasadą był oryginalny, zaskakujący pomysł na ujęcie treści.

  • Mogło być to wprowadzenie do poezji brzydoty – opisu rozkładających się ciał, starości, itp.
  • Mógł to być kontrast lub oksymoron (żywy trup).
  • Lubili twórcy baroku anafory i hiperbole.
  • Najbardziej zaś wykorzystywanym środkiem był paradoks – absurdalne twierdzenie, obnażające nieoczekiwaną prawdę.

Są to chwyty typowe dla stylistyki barokowej.

Zobacz:

Poezja baroku

Barok w Polsce

Poezja polskiego baroku

Kontrast zasadą kompozycji w twórczości baroku

Gatunki literackie baroku

Scharakteryzuj środki stylistyczne w sonetach Sępa-Szarzyńskiego, ilustrując je przykładami z wybranych tekstów.

Wymień popularne w poezji barokowej środki stylistyczne

Twórcy polskiego baroku