Przedstaw poemat Wacława Potockiego Transakcja Wojny chocimskiej jako utwór zagrzewający do walki za ojczyznę

Wacław Potocki był głęboko zaangażowany w sprawy dotyczące Polski, jej obyczajów, tradycji. Czasy świetności kraju już mijały. Pojawiły się kłopoty związane z wojnami, stale pogarszającą się sytuacją Polski, wreszcie ze szlachtą nazywającą siebie Sarmatami i oddającą się drobnym przyjemnościom oraz zaprzedającą ojczyznę za wygodne życie. Kult walki już miną. I wtedy właśnie Potocki napisał Wojnę chocimską, gdyż zauważył, że rodacy zatracają ducha rycerskiego i nie kochają już ani ojczyzny ani Boga tak mocno jak ich przodkowie. Przypominając cnotę i męstwo dawnych rycerzy chciał uświadomić Polakom, że dopóki nie staną w obronie kraju i chrześcijaństwa, dopóty szczęście i Bóg nie będą im sprzyjać. W tym sensie Wojna chocimska jest utworem patriotycznym, wzywającym do męstwa, walki o Polskę i za wiarę chrześcijańską. Potocki sugeruje, że Bóg wybrał Polskę pośród wszystkich narodów i przeznaczył ją na przedmurze chrześcijaństwa.

 

Transakcja wojny chocimskiej (Wojna chocimska)

Potocki jako treść swego poematu wybrał jeden z bardziej doniosłych momentów w historii Polski – wojnę chocimską 1621 roku, kiedy wojska polskie pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza, wspierane przez Kozaków przez cztery tygodnie z męstwem, odwagą i wytrwałością odpierało szturmy kilkakrotnie większej armii Turków pod wodzą Osmana. W chwili zawierania pokoju Polakom pozostała jedna tylko beczka prochu. Potocki skoncentrował się na opisach zachowań rycerskich, wysławiał postawę dzielnego dowódcy – Chodkiewicza, który potrafił tak przemawiać do swych żołnierzy, że ci byli gotowi oddać za ojczyznę życie. Przy okazji utworu Potocki rozlicza się ze społeczeństwem polskim, wyrzuca swą gorycz na obecny stan ojczyzny i wyraża gorącą nadzieję, że Polacy opamiętają się i znów przywrócą Polsce dawną świetność.

Szukaj powiązań:

Wojna chocimska należy do nurtu patriotycznego. Wskazuje nie tylko na konieczność walki w obronie ojczyzny, ale też na rolę, którą Bóg wyznaczył Polakom – narodu wybranego. Ta tematyka będzie w Polsce, w związku z ciężką sytuacją kraju i rozbiorami, kontynuowana.

  • Adam Mickiewicz, Dziady, Pan Tadeusz
  • Juliusz Słowacki, Kordian
  • Henryk Sienkiewicz, Trylogia
  • Stanisław Wyspiański, Wesele

 

Zobacz:

Transakcja wojny chocimskiej Wacława Potockiego

Omów temat i okoliczności powstania Transakcji wojny chocimskiej

Udowodnij, że Transakcja wojny chocimskiej Potockiego jest eposem.

Wacław Potocki na maturze

Poezja Wacława Potockiego na maturze

Wacław Potocki – praca domowa

Napisz notatkę o Transakcji wojny chocimskiej Wacława Potockiego